El Pla d’Autoocupació i Foment de l’Emprenedoria pretén incrementar la creació de noves empreses

La Mesa del Diàleg Social aprova un conjunt de mesures per ajudar els nous projectes emprenedors i d’autoocupació dotat amb 8 milions d’euros per al període 2017-2020; també inclou noves línies d’ajuts a la conciliació i al relleu generacional, així com subvencions per reestructuració de negocis


La Mesa per al Diàleg Social ha aprovat avui el Pla d’Autoocupació i Foment de l’Emprenedoria de les Illes Balears, un conjunt d’iniciatives que volen potenciar el teixit empresarial amb la creació de nova empresa, l’objectiu del qual està acordat en el Pacte per la Competitivitat, la Qualitat de l’Ocupació i el Progrés Social. Aquest pla, dotat amb 8.017.000 euros, es desenvoluparà entre el 2017 i el 2020 i s’adreça tant a persones joves com a majors de 30 anys, amb el doble objectiu d’incrementar l’emprenedoria –i per tant, la creació de noves empreses– entre els joves desocupats i els majors de 30 anys.

Altres objectius del pla aprovat avui al Consolat de Mar són el foment de l’esperit i la cultura emprenedora entre els estudiants i l’impuls de la formació en gestió empresarial; l’augment de la taxa de supervivència dels projectes per estimular el manteniment i la consolidació dels projectes d’autoocupació, l’afavoriment de l’emprenedoria femenina com a forma de reduir desigualtats entre homes i dones, el foment de la creació d’ocupació assalariada lligada a projectes d’autoocupació, la facilitació del relleu generacional de projectes d’autoocupació i l’afavoriment de la conciliació de la vida laboral, familiar i personal.

Es tracta d’un pla integral que abasta diferents àmbits i fases de projectes empresarials d’autoocupació, que potencia l’autoocupació responsable (afavoreix que els projectes que s’impulsin tinguin garanties d’èxit), amb un servei d’assessorament especialitzat i amb noves línies d’ajut i d’increment dels recursos per fomentar l’autoocupació.

La materialització del Pla es fa des de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, de forma transversal entre les direccions generals de Treball, Economia Social i Salut Laboral; Ocupació i Economia; i Comerç i Empresa; i també des de l’Institut d’Innovació Empresarial; el SOIB; la Conselleria d’Educació; la Direcció General d’Innovació i Recerca, l’ISBA i la UIB.

El vicepresident del Govern, Biel Barceló, ha explicat que aquest pla s’insereix en l’estratègia de l’Executiu per avançar cap a la diversificació i la millora de l’economia, i per crear ocupació de qualitat. El vicepresident ha posat en valor la transversalitat del pla, i el seu caràcter «inclusiu»: «aquest pla té en compte especialment els col·lectius que solen accedir al mercat laboral amb unes condicions de partida més desfavorables: les dones, els majors de 45 anys, les persones discapacitades i les víctimes de les violències de gènere».

Es tracta d’un pla integral pensat per tot el conjunt dels emprenedors, i que compta amb un consens total i amb la participació de tots els agents econòmics i socials. Pot beneficiar potencialment fins a un 25% de la població activa, que és el percentatge de població laboral que, directament o indirectament, treballa en el marc de l’emprenedoria.

Línies estratègiques

Una de les principals novetats del pla d’ajuts és que s’han orientat a múltiples situacions i perfils d’emprenedors, en lloc d’incentivar només l’inici d’activitat, la qual cosa era el més habitual. Així, el pla promou, entre altres aspectes, el manteniment de l’activitat donant suport a la conciliació en el cas de maternitat o paternitat, així com ajuts per al relleu generacional.

Una altra línia nova, molt sol·licitada, és l’establiment d’una línia per a la restructuració, consolidació o ampliació d’un negoci (sempre que no s’hagi beneficiat anteriorment d’un ajut per a iniciació d’activitat).

Tant en aquest cas com en el d’inici d’activitat, per accedir als ajuts cal haver passat pel servei de tutorització de l’IDI o dels agents col·laboradors de la xarxa d’autoocupació, que garanteixin la viabilitat dels projectes i una major taxa de supervivència.

En total són cinc les línies estratègiques que promou el pla:

1.Foment de la cultura emprenedora (amb un pressupost d’1,2 milions d’euros), amb l’objectiu de potenciar l’esperit emprenedor des de l’àmbit educatiu; fomentar l’emprenedoria en l’àmbit universitari; organitzar cursos de creació i gestió d’empreses i dur a terme publicacions periòdiques d’autoocupació.

2. Captació i Orientació inicial de persones interessades en projectes d’autoocupació (amb un pressupost d’1,7 milions). Aquesta línia pretén crear una xarxa de captació i orientació inicial d’autoocupació; establir procediments de detecció de sol·licitants d’ocupació potencialment emprenedors i establir dispositius per focalitzar canals de difusió a les xarxes referents d’autoocupació.

3. Assessorament i tutorització de projectes de negoci (pressupost de 0,85 milions). Es planteja la creació d’un servei d’orientació i tutorització especialitzats; programes de foment de l’emprenedoria col·laborativa; formació en orientació empresarial i desenvolupament local i l’elaboració de principis fonamentals d’ètica empresarial.

4. Ajudes financeres per a la posada en marxa i consolidació de projectes (amb un pressupost de 3,95 milions d’euros). Planteja ajuts econòmics per:
4.1. Inici de l’activitat (que van dels 4.000 euros fins a més de 8.500 euros, depenent del perfil del sol·licitant).
4.2 Manteniment de l’activitat amb suport a la conciliació en cas de maternitat/paternitat i de relleu generacional.
4.2.a. Per a contribuir a la conciliació de la vida laboral, familiar i personal en el cas de maternitat/paternitat (amb subvenció per a contractació de persones, amb un límit màxim de 1.000 euros mensuals en els costos salarials i de Seguretat Social).
4.2.b. Foment al relleu generacional (amb ajuts que van dels 4.000 euros fins a més de 8.500 euros, depenent del perfil del sol·licitant).
4.3 Ajuts per a la restructuració, consolidació i creixement del projecte d’autoocupació.
4.3.a. Restructuració de projectes d’autoocupació (de 4.000 euros fins a més de 8.500 euros, depenent del perfil del sol·licitant).
4.3.b. Afavoriment de la primera contractació d’un treballador per compte d’altri (de 4.000 euros fins a més de 8.500 euros, depenent del perfil del sol·licitant).
4.3.c. Inserció laboral d’un autònom col·laborador (subvenció mínima de 2.000 euros, ampliable fins a 3.500, depenent del perfil del sol·licitant).

5. Accés al finançament (amb una pressupost de 320.000 euros). La línia vol permetre la realització d’un directori d’instruments financers, el reforç d’avals per a emprenedors a través de la Societat de Garantia Recíproca ISBA i el foment de l’accés al finançament alternatiu.

Més informació