El Parlament insta l’Administració de l’Estat a utilitzar el català a les Illes Balears

S’aprova per unanimitat una proposició no de llei del Grup MÉS que insta el Govern espanyol a complir la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries

GIF - 126.2 kB

La Comissió d’Assumptes Institucionals del Parlament ha aprovat avui per unanimitat una proposició no de llei del Grup MÉS que insta el Govern espanyol a complir la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries. La iniciativa té com a objectiu que l’Administració de l’Estat a les Illes Balears utilitzi la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears i de caràcter oficial (juntament amb el castellà), en les relacions amb els ciutadans.

Així mateix, insta el Govern de l’Estat “a assegurar que el personal de l’administració de l’Estat a les Illes Balears tengui un domini suficient de la llengua catalana per a garantir els drets lingüístics dels catalanoparlants”.

La iniciativa ha estat defensada per la diputada Fina Santiago, i ha estat aprovada amb el suport unànime de tots els grups parlamentaris.

El Consell de Ministres del Consell d’Europa va aprovar dia 24 d’octubre del 2012 una resolució sobre l’aplicació de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries a l’Estat espanyol, en què es detallen un conjunt de recomanacions al Govern de l’Estat de cara al compliment de la Carta, amb l’objectiu que es garanteixin els drets lingüístics dels ciutadans que tenen com a llengua habitual el català, l’èuscar o el gallec.

Documents adjunts