El Parlament en contra de la demora injustificada en l’eliminació de l’IRPH

Abril: “Un producte-engany i un problema per a milers de famílies”


El Parlament ha aprovat la Proposició No de Llei (PNL) presentada per MÉS per Menorca i MÉS per Mallorca relativa a l’IRPH, l’índex de referència de preus hipotecaris que “és un producte-engany i que actualment representa un problema per a centenars de milers de famílies de l’Estat i de les Illes Balears”, ha assenyalat el portaveu de MÉS per Mallorca, David Abril . En el seu moment, bancs i caixes van oferir aquest índex als seus clients a l’hora de calcular les seves noves hipoteques com una opció amb clars avantatges en relació a l’Euríbor com a tipus d’interès de referència, però s’ha demostrat per desenes de sentències judicials que és “un índex opac i abusiu”.

La proposta insta el govern de les Illes a mediar amb les entitats financeres, a sol·licitar a les mateixes que siguin retornades les quantitats cobrades indegudament a facilitar, mitjançant la Direccció General de Consum, la informació suficient i necessàrii a la fi que les persones afectades rebin assessorament. També s’insta a la FELIB a crear un docuemnt de compromís ètic.