El Parlament debat avui horabaixa si rebutja les declaracions del ministre Wert

El grup PSM-IV-ExM presenta esmenes a una iniciativa perquè la cambra rebutgi les intencions del ministre espanyol de castellanitzar els alumnes

La Comissió d’Educació i Cultura del Parlament debatrà avui horabaixa si rebutja les declaracions del ministre d’Educació, José Ignacio Wert, que ahir afirmava que l’interès del Govern espanyol és “espanyolitzar els alumnes catalans” i que la setmana passada afirmava que l’ensenyament en català a Catalunya i a les Illes Balears provocava adoctrinament ideològic i generava actituds independentistes. 

El diputat Antoni Alorda ha presentat esmenes a una proposició no de llei del grup socialista en què es pretenen reprovar declaracions del ministre relatives a l’educació fetes el passat
mes de març. Alorda hi vol afegir al debat les declaracions recents del ministre en què es posa en qüestió el sistema educatiu de Catalunya i de les Illes Balears i en què manifesta una intenció castellanitzadora pròpia del nacionalisme espanyol ranci i autoritari, més pròpia d’èpoques preconstitucionals.

Documents adjunts