El Parlament balear a favor de l’acolliment de refugiats

Encoratja l’Estat i dóna suport als municipis per coordinar la seva arribada


Tots el grups que conformen el arc parlamentari balear aproven una declaració institucional, que significa una passa més en la demostració del caire solidari de la societat balear. Les manifestacions de suport varen començar amb les propostes presentades per MÉS per Mallorca a diferents municipis, com la moció, ja aprovada, per l’ajuntament d’Inca. A continuació és recull el text parlamentari íntegre:

Davant la forta reacció ciutadana i les mostres de solidaritat que estan sorgint per tot arreu, el Parlament de les Illes Balears es suma a les demandes de les entitats ciutadanes i de la societat civil i manifesta la seva profunda preocupació per la situació en què es troben, ara mateix, milers de persones que cerquen refugi a Europa mentre els estats i les institucions responsables de protegir-los en virtut del Dret dels refugiats no són capaços de trobar una resposta eficaç, digna i solidària a una crisi humanitària que dia a dia assoleix magnituds dramàtiques.

Segons dades de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR), prop de 300.000 migrants i refugiats ja han intentat arribar el 2015 a Europa a través de la Mediterrània. Gairebé 3000 persones han mort en l’intent. Moltes d’elles són refugiats, incloent famílies senceres, que fugen de la guerra, la fam, les malalties o el terror.
Davant aquesta situació d’emergència, el Parlament de les Illes Balears constata que el sistema europeu d’asil previst en el reglament de Dublín de 2003 ha quedat manifestament superat arran de la guerra a Síria, la situació de caos a Líbia i la impunitat amb què operen les màfies de persones: els procediments de salvament, acollida i tramitació de l’asil en els països costers i fronterers han quedat desbordats i a curt termini només una resposta solidària permetrà afrontar la situació actual de crisi humanitària atenent el compromís de la Unió Europea i dels Estats membres amb els drets humans, i, en especial, amb el dret al refugi. En aquesta crisi és fonamental sumar forces i només amb la col·laboració entre la societat civil i les institucions publiques, es podrà superar aquesta crisi que es preveu llarga i complicada.

El Parlament de les Illes Balears considera que les institucions europees haurien de replantejar les polítiques d’asil i de cooperació amb els països empobrits del Mediterrani tenint en compte el nou escenari global de conflictes i la problemàtica dels països costaners i fronterers que no poden acollir ni prestar assistència a l’allau de persones que estan arribant. En aquests moments, és necessari que tots els Estats estiguin a l’alçada d’aquesta situació extrema i per a això han d’assumir que aquesta és una crisi global i excepcional a la qual s’hi haurien d’enfrontar solidàriament amb mesures excepcionals i sempre d’acord amb les normes i els principis de drets humans.

El Parlament de les Illes Balears declara que l’assistència als refugiats és una qüestió de drets humans i que aquests són competència de totes les institucions a tots els nivells. L’Estatut de les Illes Balears, en aquest sentit, assenyala a l’article 105 que els poders públics de les Illes Balears han de vetllar per fomentar la pau, la solidaritat, la tolerància, el respecte dels drets humans i la cooperació per al desenvolupament amb els països i les poblacions estructuralment menys desenvolupats, amb la finalitat última d’eradicar la pobresa.

Per tot això, el Parlament de les Illes Balear, encoratja el Govern espanyol i el Govern de les Illes Balears a demostrar el seu compromís i la seva solidaritat arran d’aquesta emergència humanitària i a acollir de forma solidària i responsable les persones refugiades que proposi la Comissió Europea. I dóna suport a les administracions locals que decideixen oferir la seva col·laboració per acollir refugiats de forma temporal, en funció de les seves capacitats, i insta a atendre’ls de forma digna, professional i responsable.