El Parlament aprova que les Illes no hagin d’aportar doblers al fons d’accessibilitat per carretera als ports de l’Estat

David Abril: “pretendre que els nostres ports hagin de finançar un fons que, per la nostra condició insular, no ens serveix de res és un nou abús per part de l’Estat, que només veu en les nostres infraestructures bàsiques una manera de fer caixa”


La Comissió de Turisme del Parlament ha aprovat per unanimitat la iniciativa del Grup MÉS per la qual es rebutjava la creació de l’anomenat “Fons financer d’accessibilitat terrestre portuària”, mitjançant un Reial Decret Llei aprovat en Consell de Ministres, mitjançant el qual els ports dependents de l’administració estatal han d’aportar un 50% dels seus beneficis a aquest fons.

Cal recordar que a Balears hi ha 5 ports d’interès general: Palma, Maó, Alcúdia, Eivissa i La Savina, que en conjunt són els més rendibles de la xarxa de ports de tot l’Estat, amb un benefici net el 2013 de més de 20 milions d’euros, i aporten al voltant del 10% el conjunt del sistema portuari estatal, que es finança sobretot en base a taxes. Amb el nou Fons, aquests ports haurien d’aportar al sistema com a mínim la meitat, és a dir, 10 milions d’euros, equivalent al pressupost de tota la resta de ports de Balears, dependents de la CAIB!

Segons el diputat del Grup MÉS, David Abril, “es tracta d’un nou abús per part de l’Estat, que només veu en infraestructures que són bàsiques i fonamentals per a les Illes, com són els ports i aeroports, una manera de fer caixa”.

Abril ha recordat que a la Llei de ports ja existia un “Fons de compensació interportuari”, i que per tant els ports de les Illes ja són més que solidaris amb l’Estat, sobretot tenint en compte que en conjunt, són els més rendibles de tota la xarxa de ports d’interès general.

La iniciativa, que inicialment reclamava la paralització del nou Fons i la cogestió dels Ports, ha estat transaccionada amb una esmena del PP per poder arribar a un acord unànime, de manera que l’acord ha quedat redactat de manera que s’insta l’Estat que l’Autoritat Portuària de les Illes quedi exclosa d’haver de fer aportacions al Fons d’accessibilitat, per mor de la nostra condició insular, de tal manera que els doblers s’hauran de reinvertir aquí i a mig termini, si es confirma la transferència dels ports que no són d’interès general i encara són en mans de l’Estat, repercutirà en la millora del servei del conjunt de ports de les Illes, inclosos els autonòmics.