El nou CJIB, una eina per impulsar la participació juvenil

Es celebren les primeres eleccions al nou Consell de la Joventut de les Illes Balears i es recupera, així, una eina bàsica per facilitar la participació juvenil que el Govern de Bauzá havia volgut suprimir.

Després de mesos de redacció del reglament de funcionament intern i de la realització d’altres actes preparatoris, avui s’ha escollit la Comissió Permanent del Consell de la Joventut de les Illes Balears (CJIB), l’òrgan de representació i participació juvenil que el Govern va recuperar l’any passat després de ser suprimit per decret llei la passada legislatura. Hi han assistit Oriol Recansens i Miquel Rueda (consell nacional de la joventut de Catalunya), Javi Vaello (consell de la joventut de la Comunitat valenciana) i Violeta Garcia (Fundació Triangle Jove); juntament amb Joan Ferrà (director d’IBJove i el director insular de joventut del Consell de Mallorca Àlex Segura.

El CJIB és, segons la seva norma de creació, el máxim òrgan de canalització de la participació dels joves en el desenvolupament polític, econòmic, social i cultural de les Illes Balears. Està format íntegrament per entitats juvenils i per consells de joventut d’àmbit insular i local i té com a funcions representar el jovent de les Illes Balears, impulsar la participació activa i dinàmica del col•lectiu i promoure i defensar l’associacionisme juvenil a la Comunitat Autònoma.

La constitució del CJIB suposa recuperar un òrgan de participació juvenil que es va suprimir l’any 2012, mitjançant un Decret llei, després de gairebé tres dècades de funcionament. A diferència de llavors, quan era un ens públic, el nou CJIB adopta la forma d’òrgan col•legiat adscrit al Govern, però sense sotmetre-se’n a l’estructura jeràrquica, amb la qual cosa en queda garantida l’autonomia i la independència. Comunitats autònomes com ara Andalusia, Canàries o Madrid han optat també per aquesta fórmula jurídica, que suposa un menor cost per al pressupost públic i que permet als seus membres dedicar-se única i exclusivament a les tasques assignades de consulta i participació.

El nou CJIB és també més plural que el que va funcionar fins l’any 2012, ja que dóna cabuda a les entitats més petites (han de tenir un mínim de 10 persones afiliades, enfront de les 100 del passat) i, en una fase posterior, s’obrirà també als col•lectius no organitzats, com a membres no observadors. Actualment hi formen part prop d’una trentena d’entitats.

La Comissió Permanent, òrgan encarregat d’executar els acords del Ple i de la gestió ordinària del CJIB, ha quedat formada per les persones següents:
Presidenta: Àngela Palou Ozcáriz (Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca)
Vicepresidenta primera: Andrea Cañal Hernández (Joves d’Esquerra Nacionalista)
Vicepresident segona: Antònia Maria Dols Pujol (Joves de Mallorca per la Llengua)
Vocals: Xisco Peris Luque (Joventuts Socialistes de les Illes Balears) i Jorge Soler Cantero (Associació Iniciativa d’Estudiants d’Esquerres).

La candidatura ha estat escollida per una àmplia majoria (93,3%) en les que s’ha convertit les primeres eleccions del CJIB des que es va recuperar, l’any 2017.

Grup d’Esplai El Cercle.
• Fundació Diocesana isidor Macabich
• Escoltes i Guies de Mallorca.
• Casal de Joves de Tramuntana.
• Associació Juvenil Centre d’Esplai La Cadernera.
• Germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paül Naüm.
• Associació Juvenil Onit.
• Associació Illa de Cultura.
• Organización Juvenil Española.
• Fundación Diagrama Intervención Psicosocial.
• Club d’Esplai Es Turó.
• Associació Reis Mags de Formentera.
• Amadip Esment Fundació.
• Ben amics. Associació de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals de les Illes Balears.
• Joves de Mallorca per la Llengua.
• Centre d’Estudis de l’Esplai.
• Consell de Participació de la Infància i la Joventut de Formentera.
• Grup d’Esplai Sa Calatrava.
• Joventuts Socialistes de les Illes Balears.
• Iniciativa d’Estudiants d’Esquerres (IDEES).
• Fundació Maria Ferret–Escoltisme i Guiatge de Mallorca.
• Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca.
• Joves d’Esquerra Nacionalista.
• Centre Jove de Llubí