El III Pla Director de Cooperació i la constitució de nous grups de treball centren el Consell de Cooperació al Desenvolupament

La consellera de Serveis Socials i Cooperació, Fina Santiago, ha presidit avui horabaixa una nova sessió ordinària del Consell de Cooperació al Desenvolupament de les Illes Balears. Es tracta del principal òrgan consultiu i de participació en l’àmbit de la cooperació i el desenvolupament, que està integrat, a més de per les conselleries de Serveis Socials i Cooperació i de Presidència, per agents de la cooperació per al desenvolupament com ara la Coordinadora d’Organitzacions No Governamentals al Desenvolupament de les Illes Balears i diverses entitats sense ànim de lucre amb seu a totes les illes; el Fons de Cooperació de Mallorca, el de Menorca i el d’Eivissa i Formentera, entitats privades sense ànim de lucre amb seu a Mallorca, Menorca i les Pitiüses; sindicats; grups amb representació parlamentària; l’Institut Balear de la Dona, i la Universitat de les Illes Balears.

En el ple que ha tingut lloc avui, els membres del Consell de Cooperació han donat llum verda al tercer Pla Director de la Cooperació per al Desenvolupament de les Illes Balears, que s’ha elaborat durant els darrers mesos en col·laboració amb les entitats del sector i que ha comptat amb la seva participació directa per mitjà de les I Jornades del Pla Director 2016-2019. El nou Pla preveu com a sectors prioritaris de cooperació al desenvolupament el dret als serveis socials bàsics, el desenvolupament econòmic local per reduir la pobresa, l’apoderament de les dones, la protecció i conservació ambiental i la governança democràtica i el poder local. El Pla també estableix les prioritats geogràfiques i per països del Govern de les Illes Balears en funció de dos nivells: països prioritaris i països preferents, per tal de garantir l’eficàcia, l’impacte i la sostenibilitat de les actuacions i ajudes humanitàries. El Pla Director de Cooperació es trametrà al Consell de Govern perquè l’aprovi.

Al ple d’avui també s’ha acordat la creació de tres grups de treball, en compliment del que varen proposar les entitats a la darrera sessió del Consell. D’aquesta manera, es preveu la creació d’un grup de treball específic dedicat a fer el seguiment i l’avaluació del Pla Director de Cooperació; un altre que s’ocupi de la coordinació d’actuacions, el foment i el treball en xarxa en l’educació per al desenvolupament, i un tercer grup, centrat en l’acció humanitària i d’emergències, que estableixi un procediment de feina conjunta entre tots els agents de les Illes Balears que treballin en l’àmbit de les crisis humanitàries i d’emergències.

Per altra banda, el Consell de Cooperació ha acordat també condemnar l’assassinat, el dia 3 de marc, de Berta Cáceres, una destacada activista hondurenya defensora del poble indígena, de la dona i del medi ambient.