El Grup MÉS vol reprovar la consellera Camps i establir la voluntarietat de la immersió en anglès

La formació registra una moció al Parlament per reclamar la recuperació del diàleg amb la comunitat educativa per tal de definir un model educatiu consensuat, que tengui com a objectiu solucionar els problemes reals de l’educació i respecti els projectes lingüístics dels centres


El Grup Parlamentari MÉS ha registrat una moció derivada del debat d’interpel·lació del passat dimarts sobre l’aplicació del TIL. En la moció, el grup proposa que el Parlament reprovi la consellera Camps per la seva manca de voluntat de diàleg i insti el president Bauzá a implicar-se per solucionar el conflicte educatiu.

La iniciativa, presentada pel diputat Nel Martí, proposa una sèrie de punts per reconduir la situació conflictiva que viu el sector educatiu. Planteja la retirada del TIL, la recuperació del diàleg amb la comunitat educativa amb l’objectiu de definir un model “estable i de consens” que permeti solucionar els problemes reals de l’educació.

Pel que fa a la introducció de la immersió lingüística en anglès, Martí proposa que sigui voluntària, a criteri de cada centre educatiu, i sempre respectant els projectes lingüístics dels centres i la consideració de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com a llengua vehicular de referència.

Documents adjunts