El Grup MÉS registra una bateria de preguntes al conseller Garcia sobre el casino

Miquel Àngel Mas mostra preocupació per la deficient gestió en la concessió del segon casino i sobretot pel model econòmic del Govern i l’insta a apostar per un model econòmic per ‘start-ups’ tecnològiques i no casinos


El Grup Parlamentari MÉS ha registrat una bateria de preguntes adreçades al conseller d’Economia, Joaquín Garcia, perquè doni explicacions davant el Parlament sobre la deficient i criticable gestió del Govern davant el procés de concessió del casino al Teatre Balear, i per debatre quina és la política econòmica que pretén fomentar l’Executiu impulsant la indústria del joc.

Les preguntes registrades són les següents:

-  Per què el Govern ha impulsat un segon casino a Mallorca?
-  Quants casinos vol impulsar el Govern?
-  Hi ha qualque problema en la implementació del segon casino?
-  És possible que el guanyador del segon concurs no pugui fer el casino projectat per no complir paràmetres de la normativa urbanística?
-  Què pensa fer el Govern si el casino autoritzat al centre de Palma no es pot dur a terme?

El diputat Miquel Àngel Mas considera que la gestió de la concessió del segon casino per part del Govern i de l’Ajuntament de Palma està essent realment molt deficient. A més, explica: “no compartim una política econòmica que pretengui impulsar un model econòmic sobre la base del joc i d’empreses amb poc valor afegit. L’aposta del Govern Bauzá pel casino no és el model econòmic que li interessa a Mallorca. És una aposta a curt termini, no dóna rèdits a llarg termini”.

“El model no és Las Vegas, sinó Massachusets”

Mas insta l’Executiu a impulsar ‘start-ups’ i no casinos: “des del nostre punt de vista seria desitjable que el Govern centràs els seus esforços en fomentar una indústria basada en el coneixement, en la creació de valor afegit, impulsant la creació d’empreses tecnològiques o ‘start-ups’”.

El diputat argumenta: “som conscients que aquesta aposta suposa un major esforç en la gestió pública i privada per a la implementació d’aquestes polítiques, però l’impacte i els beneficis a llarg termini són incomparablement beneficiosos, ja que garanteixen un futur econòmic més pròsper i més sòlid”. I conclou: “per dir-ho gràficament, el model que pensam que ha de tenir Balears no és Las Vegas, sinó Massachusets”.