El Grup MÉS proposa un gran pacte social pel model econòmic per sortir de la crisi

La primera iniciativa del nou diputat Miquel Àngel Mas serà la creació d’una comissió no permanent del Parlament per tal de consensuar l’estratègia econòmica per als propers 10 anys: “al Govern li falta lideratge i no té estratègia a llarg termini”


Miquel Àngel Mas prendrà possessió de la seva acta de diputat del Grup Parlamentari MÉS la setmana que ve, en substitució d’Antoni Alorda. La primera iniciativa que proposa és la creació d’una comissió no permanent del Parlament per debatre el futur del model econòmic del país i consensuar un gran pacte social per definir l’estratègia econòmica dels propers 10 anys.

Mas ha exposat, amb dades a la mà, que els darrers anys la renda per càpita ha baixat progressivament, i en paral·lel el nombre de turistes que ens visiten arriba a rècords històrics (quasi 13 milions la temporada passada): “a pesar de l’enorme creixement econòmic dels darrers 20 o 30 anys, cada vegada som, en termes relatius, més pobres i més desiguals”. La conclusió és clara: “és obvi que necessitam una estratègia a llarg termini”, que, ha dit, el Govern no té.

La comissió parlamentària específica tendria un període de feina inicial de 6 mesos, al llarg dels quals s’analitzaria i avaluaria l’actual model econòmic (amb els principals actors econòmics, socials, acadèmics...), s’elaborarien les conclusions i s’aprovaria una proposta d’actuacions. Mas explica que l’objectiu de la proposta és “assegurar un present i un futur més pròsper per tothom, i que els nostres fills no hagin d’emigrar per trobar una feina adequada per a la seva formació”.

Cap a un nou model econòmic: Balears horitzó 2025

Per al nou diputat del Grup MÉS, les propostes s’haurien de centrar en dos eixos fonamentals: el model turístic, i una aposta industrial. Del turisme, l’objectiu seria avançar cap a l’especialització, cap a la creació d’un major valor afegit i la preservació dels valors mediambientals. I la política industrial hauria d’estar encaminada a generar llocs de feina qualificats, d’un alt valor afegit, apostant per la societat del coneixement i les empreses tecnològiques.

Miquel Àngel Mas afirma: “no podem seguir d’aquesta manera, sense cap planificació ni projecte global. No hi ha lideratge, visió estratègica ni capacitat de consens per part del Govern”. I diu que la crisi econòmica i social actual “l’hem de viure com una oportunitat per repensar el nostre model econòmic, per valorar cap a on volem anar”.

Mas, que és misser, s’encarregarà dels assumptes econòmics del grup parlamentari. David Abril assumirà les matèries de Medi Ambient, Territori i Urbanisme, i Fina Santiago i Nel Martí duran l’àrea d’Educació.

Documents adjunts