El Grup MÉS proposa l’abolició dels alous per considerar-los unes “mòmies jurídiques”

Registra una iniciativa al Parlament en què es fa ressò de la petició ciutadana que ha recollit més de 12.000 signatures

El Grup Parlamentari MÉS ha registrat una proposició no de llei en què proposa encomanar a la Comissió Assessora de Dret Civil de les Illes Balears “l’elaboració d’una proposta d’abolició de les figures de l’alou i els cens emfitèutic a perpetuïtat”. La proposta qualifica aquestes figures del dret civil mallorquí, basades en la distinció entre el “domini directe” i el “domini útil”, d’“anacronisme feudal”.

El diputat Antoni Alorda explica que la iniciativa recull la petició ciutadana que ha recollit més de 12.000 signatures per demanar l’abolició dels alous, “autèntiques mòmies jurídiques”, i que ha estat registrada al Parlament aquesta mateixa setmana.

El diputat recorda que la modificació d’aquesta figura aprovada l’any 2010 “va ser un avanç, però resulta insuficient”. Alorda diu que “les exigències registrals que imposa aquella reforma limitaran el nombre d’alous supervivents, però avui sembla arribat el moment de la completa abolició de la figura dels alous, com també la dels censos emfitèutics a perpetuïtat”.

La iniciativa del Grup MÉS apunta que l’abolició de les figures de l’alou i del cens emfitèutic podrien preveure “les normes transitòries per als alous i censos vigents a fi que en cap cas l’abolició comporti responsabilitats patrimonials de l’Administració Pública”.

Documents adjunts