El Grup MÉS proposa exempcions fiscals per als autònoms amb menys ingressos

La formació proposa un nou estatut per l’autònom per estimular els emprenedors; així com mesures per impulsar les ‘start up’ tecnològiques. Aquesta setmana també es debaten iniciatives per rebaixar l’IVA cultural i sobre material escolar al 4%, i l’impost sobre compravenda de vehicles


El Grup Parlamentari MÉS ha registrat dues iniciatives per estimular l’impuls de projectes empresarials i la creació de llocs de feina. En primer lloc, ha presentat una proposició no de llei per un “nou estatut per l’autònom”, en què proposa exempcions fiscals per als autònoms que generen menys rendiments nets.

Així, proposen establir una retenció progressiva de pagaments a compte de l’IRPF en funció dels rendiments nets, tot derogant el 20% fix. També una exempció del pagament d’IRPF en el cas dels autònoms que ingressin menys de 12.000€, i una fiscalitat zero el primer any d’inici d’activitat en cas que el rendiment net sigui inferior a 1.500€ mensuals o 18.000€ anuals.

La proposta també inclou que la cotització a la seguretat social es faci en funció dels ingressos reals, i que les bonificacions a la contractació indefinida en el cas dels autònoms s’ampliïn respecte a allò plantejat pel Govern Rajoy.

Una altra proposició de llei del Grup MÉS proposa deduccions fiscals “potents” per a estimular la creació de ‘start-up’ tecnològiques. Concretament, deduccions del 20% sobre una base màxima de 50.000€ per inversió, sempre que es donin una sèrie de requisits per garantir la creació de llocs de feina, que l’activitat econòmica és real i no especulativa i que es desenvolupa a les Illes Balears.

D’altra banda, aquesta setmana es debaten al Parlament altres dues iniciatives del Grup MÉS. La Comissió d’Hisenda tractarà la rebaixa de l’impost sobre la compravenda de vehicles usats, que oscil·la entre els 110€ i els 1.408€, i la Comissió d’Economia debatrà la rebaixa de l’IVA cultural i sobre el material escolar fins al 4%.

Documents adjunts