El grup MÉS proposa deduccions fiscals per a donacions a la investigació

El diputat Miquel Àngel Mas presenta una Proposició de Llei per estimular la inversió i el finançament dels centres d’investigació adscrits a la UIB i promoguts o participats pel Govern


El grup parlamentari registra una Proposició de Llei que pretén establir una deducció en la quota íntegra autonòmica del 25% de les quantitats donades a la investigació. Amb aquesta proposta el diputat que la presenta, Miquel Àngel Mas, vol posar de manifest que el sector de la investigació i la recerca necessiten d’un impuls important.

MÉS aposta per la investigació i la recerca com a peça clau en el progrés social i industrial però Balears presenta una de les taxes més baixes a nivell europeu. “Això ens situa en un model econòmic de poca productivitat. Però creiem que és possible estimular aquestes inversions en investigació i recerca".

“Volem impulsar la nova economia basada en la investigació, la innovació i la societat del coneixement. És l’economia del futur, que genera llocs de treball estables i qualificats i major productivitat. Volem que els nostres enginyers també puguin fer feina a Balears”, afegeix Miquel Àngel Mas.

El diputat del grup MÉS proposa aquesta deducció fiscal en les inversions que es facin en centres d’investigació i recerca perquè és conscient de la limitació dels pressuposts públics que "no poden arribar a generar l’estímul necessari perquè aquestes investigacions contribueixin al desenvolupament productiu social i industrial".

A continuació us adjuntam la Proposició de Llei.

Documents adjunts