El Grup MÉS denuncia que PP i PSOE nomenen polítics com a vocals de la Junta Electoral

Biel Barceló: “no pot ser que un polític en actiu es converteixi en jutge i part”


El Grup Parlamentari MÉS ha denunciat avui que el PP i el PSOE han nomenat polítics en actiu com a vocals de la Junta Electoral Provincial de les Illes Balears en relació a les properes eleccions al Parlament europeu. En concret, la Junta Electoral Central ha nomenat el diputat del PP Francisco Mercadal i la consellera insular del PSOE Mercedes Garrido.

Biel Barceló considera que és “inacceptable i reprovable que PP i PSOE nomenin polítics en exercici per ocupar càrrecs en una junta electoral, que és l’òrgan que ha de vetlar que el procés electoral es desenvolupi correctament. No potser que un polític en actiu es converteixi en jutge i part”.

A més, des del Grup MÉS consideren que, amb la llei a la mà, aquests nomenaments no es poden fer. Biel Barceló apunta que els vocals de les juntes electorals han de ser juristes “de reconegut prestigi” (art. 10 LOREG), i que els membres de les juntes electorals són “inelegibles” (art. 6 LOREG). La nostra llei electoral també diu que les causes d’inelegibilitat ho són també d’incompatibilitat. En un precedent similar a un vocal de Junta Electoral de Zona que era alhora regidor i diputat del Parlament de Catalunya se li va donar un termini 24 hores per decidir si volia ser membre de la junta electoral o si preferia mantenir els càrrecs de representació.

MÉS per Mallorca ja va denunciar en el passat el nomenament de Mauricio Rovira, membre del govern del Consell de Mallorca, com a vocal de la Junta Electoral de les Illes Balears. El PSOE també havia nomenat una regidora socialista com a vocal en l’organisme electoral, però hi va renunciar.

Biel Barceló ha avançat que si PP i PSOE no reaccionen en les properes 24 hores i rectifiquen aquests nomenaments, MÉS per Mallorca hi interposarà un recurs.

Els nomenaments sortien publicats al BOE del passat 10 de maig.