El Grup MÉS denuncia que el pressupost real de Serveis Socials només puja un 1%

Fina Santiago explica que els comptes reals de la Conselleria han de tenir en compte que fins enguany Salut i Serveis Socials eren un mateix departament, i critica que la consellera Sandra Fernández hagi intentat ocultar la realitat


El Grup MÉS denuncia que el pressupost real de la Conselleria de Serveis Socials i Família és el que manco puja del Govern. En concret, el pressupost d’aquest departament només s’incrementa en 1,4 milions d’euros (un 1,02%) respecte al 2013. La diputada Fina Santiago explica que les dades facilitades per la consellera Sandra Fernández no tenen en compte que fins enguany Salut i Serveis Socials eren una mateixa Conselleria, per la qual cosa la meitat del pressupost de la Secretaria General comuna per a 2013 s’ha de comptabilitzar com a part dels comptes del departament de Serveis Socials (cosa que Fernández amaga).

Cal recordar que fins als pressupostos de 2013 Sanitat i Serveis Socials era única Conselleria, i per tant comptava amb una sola Secretaria General. El pressupost de la Secretaria General era de 14.981.024 euros (que inclouen la despesa de personal amb lloc base i la despesa corrent: contractes de neteja, contractes de lloguer, contractes de seguretat, llum, aigua…).

Per tant, com que durant l’any 2013 es va constituir la Conselleria de Serveis Socials i Família, els 14.981.024 euros de Secretaria General s’han repartit entre les dues Conselleries: La Conselleria de Salut es queda amb 7.023.772 euros i la de Serveis Socials i Família amb 7.857. 582.

Per tant, si als 129.280.000 euros que es varen destinar a l’àrea de Serveis Socials per a 2013 (dotació de la Direcció General corresponent) li sumam els 7.857.582 de la Secretaria General que corresponen a l’àrea, dóna un pressupost real per a 2013 de 137.137.582 euros. Si els pressuposts per a 2014 són de 138.550.000 euros, la pujada real és de només 1.412.418 euros (un 1’02%).

La conclusió, segons Fina Santiago, és clara: “la consellera Sandra Fernández ha volgut presentar la partida de Secretaria General com una pujada quan realment no ho és, per tant, vol enganar als ciutadans. La realitat és que Serveis Socials és una de les conselleries que manco puja el seu pressupost per a 2014”.