El Grup MÉS critica la carta de Camps perquè enganya i manipula les famílies

Nel Martí també posa de manifest que el model trilingüe del País Basc que posa d’exemple la consellera ha estat acordat amb la comunitat educativa, i demostra que és compatible innovar per millorar les competències en anglès sense renunciar a la preferència de la llengua pròpia


El Grup Parlamentari MÉS considera inacceptable que la Conselleria d’Educació enviï cartes als pares i mares dels alumnes basades en estudis acientífics o paracientífics, enganyant i manipulant a les famílies. El diputat Nel Martí critica que la Conselleria amagui informació sobre matèries no lingüístiques, i explica que les dades reals indiquen que el nivell de coneixement d’anglès no ha millorat, mentre el nivell de català ha empitjorat.

D’altra banda, Martí recorda: “La nostra lamentable consellera d’Educació, Joana Maria Camps, ens ha ofert aquesta setmana una altra de les seves mostres d’incultura quan va afirmar al Parlament que la llengua que es parla al País Basc és ‘l’euskadi’. Ara tothom en fa befa, però potser ningú ha reparat en el que és més greu: la consellera Camps ha anat a cercar d’exemple un projecte de trilingüisme totalment oposat al TIL que ens està imposant”.

Martí explica que només cal llegir les característiques bàsiques del Marc Educatiu Trilingüe d’Euskadi per comprovar-ho:

1.- Es considera que és un experiment del qual se n’han d’avaluar els efectes per a poder, d’aquí a uns anys, realitzar una proposta definitiva contrastada i reflexionada.
2.- Es tracta d’elaborar uns mínims comuns però donant ampla autonomia als centres educatius per a l’elaboració dels seus propis projectes educatius.
3.- És un marc doblement voluntari: ho han de sol·licitar els centres i les famílies.
4.- Impulsa actuacions que millorin la capacitació idiomàtica del professorat i del conjunt de l’alumnat per facilitar la seva incorporació al trilingüisme.
5.- Flexible i adaptat a la realitat de cada centre. Respectant uns mínims, cada centre tendrà autonomia per a realitzar el seu propi projecte lingüístic.
6.- Garanteix els recursos humans i materials per aconseguir els objectius.
7.- Consens raonable: la implantació de caràcter general del Marc d’Educació Trilingüe només es durà a terme si s’acaba produint un consens raonable.

Segons Nel Martí “la conclusió és que el marc d’educació trilingüe del País Basc recull tot allò que ve demanant la comunitat educativa de les Illes Balears: progressivitat, mitjans, consens, flexibilitat, llibertat dels centres...”.

Des del Grup MÉS consideren que el model del País Basc té elements positius: demostra que és compatible innovar per millorar les competències en anglès sense renunciar a la preferència de la llengua pròpia; i no ha generat tensió i ha estat acordat entre la comunitat educativa.

Nel Martí lamenta que “el TIL del PP se situa a les antípodes del model basc”, ja que "el TIL de Camps és paracientífic i antipedagògic". I afirma: "amb el TIL, Bauzá sí fa política a les aules: una política de minorització i arraconament del català".

Enllaç: característiques bàsiques del Marc Educatiu Trilingüe del País Basc:

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-573/es/contenidos/informacion/dig3/es_2085/g3_c.html