El Grup MÉS aposta per eliminar la figura de l’aforament i de la inviolabilitat del Rei

La formació ecosobiranista ha registrat una PNL amb l’objectiu d’instar al Govern de l’Estat a eliminar la figura de l’aforament de la Llei Orgànica del Poder Judicial, així com també a impulsar una reforma de la Constitució per tal de derogar el principi d’inviolabilitat del Rei

El portaveu del Grup Parlamentari MÉS, Biel Barceló, ha presentat avui la iniciativa que el seu grup ha registrat al Parlament que té com a objectiu eliminar la figura de l’aforament i de la inviolabilitat del Rei i que serà debatuda al proper període de sessions de la cambra autonòmica.

Barceló ha assegurat que “a dia d’avui ja no té sentit mantenir la figura de l’aforament ja que és tracta d’una figura anacrònica”. El portaveu econacionalista s’ha demanat “per quin motiu uns ciutadans han de dirigir-se al jutjats de primera instància i uns altres a Tribunal Superior o al Tribunal Superior?” El portaveu del Grup MÉS ha manifestat que “l’aforament tenia sentit segles enrera quan s’havia de defensar la figura dels parlamentaris enfront del poder dels reis, però a dia d’avui aquest fet ja no és dóna i, per tant, no té sentit mantenir-ho”.

Barceló ha assegurat que aquesta situació es veu agreujada quan PP i PSOE elegeixen els jutges que formaran part del Tribunal Suprem, els quals jutjaran als aforats que cometin algun fet il·lícit. Des del Grup MÉS aposten per iniciar aquest procediment modificant l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, el qual contempla la figura de l’aforament pels diputats i diputades de la cambra autonòmica.

Per altra banda el Grup MÉS també aposta per suprimir la inviolabilitat del Rei, prevista a la Constitució Espanyola. En aquest sentit, Barceló ha apuntat que “tots els ciutadans hem de ser iguals davant la llei, independentment de la nostra família”.