El Govern recupera el programa cultural Art Jove i convoca nou certàmens


La Conselleria de Participació, Transparència i Cultura recupera enguany el programa Art Jove, al qual es destina un pressupost de 98.000 eurosque es repartiran entre: Arts Visuals, Música Jove Contemporània, Creació Teatral Jove, Fotografia CooperArt, Reportatges Breus “cròniques del Sud”, Disseny Gràfic, Literatura “Dones i Homes escriuen en lila”, Curtmetratges i Arquitectura Jove. També s’inclou el certamen de Disseny, que es va convocar abans que acabés el 2015.

Tots aquests certàmens s’organitzen, la majoria d’ells, en col·laboració amb diverses entitats i l’Institut Balear de la Joventut. Entre els organismes públiques que hi col·laboren hi ha el Col·legi Oficial d’Arquitectes, la Direcció General de Cooperació, l’Institut Balear de la Dona, l’Institut d’Estudis Baleàrics o Ajuntament de Palma. S’intenta que en tots els casos, els premis generin activitat artística i cultural, i no sigui només una dotació econòmica.

Cal destacar que de tots aquests aquests programes, es recupera el d’Arts Visuals, que la passada legislatura es va eliminar. El director de IBJove, Joan Ferrà, ha mantingut diverses converses amb l’Associació d’Artistes Visuals de les Illes Balears, amb la qual s’han atracat postures per consensuar les noves bases. De la mateixa manera, Ferrà s’ha reunit amb altres col·lectius per adaptar les bases dels certàmens restants a la nova realitat social del jovent.

Les inscripcions dels certàmens s’obren el pròxim 29 de febrer fins al 15 d’abril de 2016. De les novetats que presenten els nous certàmens, cal destacar:

Novetats per tal de fomentar la participació i la identificació dels joves amb el programa Art Jove:
- S’amplia l’edat d’inscripció fins als 35 anys en el cas de certàmens on s’admet la inscripció de grups. A Arquitectura, fins a 40 (encara per acabar de decidir).
- S’amplia la participació a joves nascuts a les Balears (no només residents).
- La inscripció de totes les modalitats es farà telemàticament (encara que existeix la opció d’apuntar-se presencialment).
- La comunicació i el diàleg amb els joves participants es farà sobre tot a través de les xarxes socials.
- Es cercaran noves maneres de convocar i de celebrar els certàmens, més en sintonia amb el tarannà i les necessitats i les preferències dels joves.
- Es reforçaran totes els vincles i col·laboracions amb d’altres entitats i institucions i es crearan noves línies de col·laboració i de convocatòries conjuntes.
- Novetats per tal de minvar la problemàtica de la insularitat:
- La inscripció de totes les modalitats es farà telemàticament, encara que existeix la opció d’apuntar-se presencialment.
- Quan qualsevol esdeveniment programat per l’Art Jove es celebri fora de l’Illa de residència del participant, aquest té cobert el desplaçament i l’allotjament. A més, si la final es fa a la seva illa de residència però el participant està residint fora (perquè és nascut però no resident o perquè està estudiant fora) també li queda cobert el desplaçament fins a 150 euros anada i tornada.
- Es programaran com a mínim una final o una semifinal a Menorca, Eivissa i Formentera amb independència del nombre de participants nascuts o residents en aquestes illes.

Novetats per tal de professionalitzar al jove participant:
En tots els certàmens allà on es possible, la part del premi en metàl·lic és com a màxim la meitat de la dotació econòmica total. La resta es destina a pagaments per actuacions o encàrrecs professionals dels guanyador i els finalistes.

Novetats per tal d’esperonar i fomentar la reflexió i la concienciació juvenil sobre problemàtiques com l’ajuda a la cooperació, la recerca de la igualtat de gèneres, el paper de l’artista en els canvis i moviments socials...

El certamen d’Arts Visuals, surt dels museus per ocupar els carrers, concretament el barri del Terreno que l’Ajuntament de Palma considera com un dels territoris sensibles dins el pla territorial de Ponent. Es pretén fomentar la complicitat entre els artistes i els veïnats del barri i la possible col·laboració entre aquest certamen i el d’Arquitectura.

Al certamen d’Arquitectura es pretén també esperonar la reflexió dels participants sobre problemàtiques urbanes concretes i recollir les seves propostes que puguin ser útils a d’altres institucions com l’Ajuntament de Palma.

Es dona un nou títol a un certamen que es va convocar per primera vegada l’any passat, conjuntament amb la Direcció General de Cooperació. Al 2014 es deia Relats Breus Solidaris i ara es dirà Cròniques des del Sud, i adquirirà una vessant més periodística i personal.

Es convoca un nou certamen amb l’Institut Balear de la dona amb el títol: “Dones i homes escriuen en lila”.