El Govern prohibirà la venta de plats i tassons de plàstic i les bosses de plàstic d’un sol ús

Neix la primera Llei de Residus i Sòls Contaminats de les Illes Balears. L’esborrany de l’avantprojecte de Llei aclareix competències i s’avança a la normativa estatal en l’establiment d’objectius.

Les Illes Balears tendran, aquesta legislatura, la primera Llei de Residus i Sòls Contaminats pròpia, donant, així, compliment als Acords pel Canvi. Fins ara les Illes Balears aplicaven la normativa estatal perquè no disposava de legislació pròpia. La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca “vol fer una aposta decidida en matèria de residus atès el retard històric que du la comunitat autònoma en l’assoliment d’objectius europeus”. “Calen accions contundents per poder avançar cap a la reducció dels residus, l’augment de la preparació per a la reutilització, el reciclatge, i l’economia circular”, ha explicat Sebastià Sansó, director general d’Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus.

Així, el Govern s’avança a la llei estatal adoptant els objectius aprovats recentment pel Parlament Europeu, però que encara no han estat transposats a la legislació, com establir un objectiu del 3% per al 2025 de preparació per a la reutilització dels residus municipals d’origen domèstic i un 5% per l’any 2030. Uns residus, els domèstics, en els quals s’inclou la recollida de la matèria l’orgànica, el tèxtil i l’oli vegetal i la separació dels residus perillosos d’origen domiciliari, establint el termini d’un any per als ens locals per a la seva implantació. Precisament, es vol potenciar la intervenció d’entitats de caire social en la recollida i la preparació per a la reutilització dels residus tèxtils.

L’esperit de la llei és incidir amb la jerarquia de residus i per tant potenciar en primer terme la reducció de la producció dels residus, la preparació per a la reutilització i el reciclatge.

Tota la llei té en compte els principis de l’autosuficiència i proximitat, és a dir, tractar el màxim de residus a les Illes Balears i preferentment que cada illa pugui gestionar correctament els seus propis residus. A més, preveu la prohibició d’entrada de residus:“no volem ser el femer d’Europa”, ha recalcat el director general.

La transparència és un altre pilar de la llei: no només perquè inclou el concepte de qui “contamina paga” sinó perquè exigeix la transparència de les tarifes, taxes i preus públics de recollida i de tractament, que a més es veuran reduïdes amb bonificacions per bones pràctiques o per raons socials.

A nivell de residus comercials, a partir de l’1 de gener de 2019 els establiments comercials no podran utilitzar bosses de plàstic (excepte les bosses de plàstic lleugeres per la compra a granel). Un any després quedarà prohibida la venda de vaixelles d’un sol us, a no ser que siguin biodegradables o aptes pel compostatge domèstic.

El malbaratament d’aliments és un altre dels fronts que aborda la Llei: “el Govern promourà un pacte social que es concretarà amb un Codi de Bones Pràctiques amb la participació de tots els agents implicats i que derivarà amb un decret d’obligat compliment”, ha desgranat Sansó.

L’avantprojecte de Llei inicia ara un procés de participació amb jornades a cada illa i l’habilitació de la web residus.caib.es per fer-hi aportacions, tal com han demanat els implicats. Es preveu que la Llei s’aprovi al Parlament a finals d’enguany o principis de 2018.