El Govern presenta el V volum de la “Història de la Ciència de les Illes Balears”

Biel Barceló: “Aquesta obra és un reconeixement de les dones i dels homes que han generat coneixement científic en aquesta terra, dels grans científics d’aquest país, que mereixen ser més coneguts i més reivindicats”.


La presidenta i el vicepresident del Govern, Francina Armengol i Biel Barceló, han presentat aquesta setmana al Consolat de Mar el cinquè volum de l’obra “Història de la Ciència de les Illes Balears”. A la presentació han participat també els doctors Vicenç Rosselló Verger i Miquel Àngel Casasnovas. Rosselló és catedràtic emèrit de Geografia (Universitat de València), ha dirigit el V Volum i ha estat coordinador de l’obra “Història de la Ciència de les Illes Balears”. Per la seva banda, Casasnovas és doctor en Història, professor d’Ensenyament secundari i Professor associat de la UIB.

L’obra és una iniciativa editorial del Govern de les Illes Balears que es va posar en marxa durant el primer Pacte de Progrés, per donar a conèixer els avanços científics i tècnics que han modelat la societat del nostre país al llarg dels segles, i com aquesta ha contribuït al progrés de la ciència. Aquesta Història de la Ciència i la Tècnica de les Illes Balears està composta, fins el dia d’avui, per cinc volums, corresponents a les principals etapes d’aportació científica a les nostres illes:

VI) L’Edat Mitjana.
VII) El Renaixement.
VIII) El segle XVII. La ciència de la Il·lustració.
IX) El segle XIX fins a la Restauració.
X) La ciència fins a la guerra civil.

La història de la Ciència abasta enfocaments socials, polítics, institucionals, i intel·lectuals, i es centra en les pràctiques socials, polítiques, econòmiques i professionals que es deriven de l’activitat científica.

Els principals objectius de l’obra són:

-  Saber com i quan s’introduïren les principals idees que han conformat el pensament científic i tecnològic actual a les Illes Balears.
-  Conèixer els grups socials que cultivaren la ciència, i els que s’oposaren a la introducció de determinades idees científiques, per defensar o atacar determinats interessos i/o ideologies.
-  Entendre el procés d’institucionalització i professionalització de la pràctica de les ciències a traves dels segles, i donar a conèixer els centres de formació dels científics de cada època, i les seves xarxes de relació amb comunitats científiques d’arreu del món.
-  Destacar els avanços científics i intel·lectuals creats a Balears (com la Cartografia Mallorquina o la Filosofia Natural de Ramon Llull), o per científics nascuts a les Illes Balears que desenvoluparen una tasca de ressò universal a l’estranger (com la toxicologia d’Orfila o l’oceanografia).

El volum V de la Història de la Ciència ens mostra un recorregut e els avanços científic i tècnics ocorreguts a les Illes Balears des de la Restauració fins a la guerra civil. Els continguts estan estructurats en capítols:

i) Ideologia, Institucions i producció;
ii) Les Ciències dures;
iii) Les ciències de la Natura;
iv) Medicina i Sanitat;
v) Aplicacions i tècniques;
vi) Personatges de la Restauració;
vii) Els progrés tecnocientífic de les Pitiüses; i
viii) Societat, política i Ciència

Biel Barceló ha explicat que “aquesta obra ens permet fer un reconeixement de les dones i dels homes que han generat coneixement científic en aquesta terra, dels grans científics que han viscut en aquest país i que probablement mereixen ser més coneguts i més reivindicats”.