El Govern ofereix cinc solars a cooperatives per construir 117 habitatges a la Part Forana

El Govern ha presentat avui el concurs per a l’adjudicació de cinc solars públics, amb els seus respectius projectes arquitectònics, per a la construcció de 117 habitatges per part de cooperatives en cessió d’ús a cinc municipis diferents de la Part Forana. Les bases d’aquest concurs es publicaran al BOIB aquest dissabte dia 19 de gener.

A través del programa Cohabita, el Govern cedeix sòl públic, i els projectes arquitectònics a cooperativistes per un període de 75 anys que es poden estendre fins 99 anys, per després tornar a l’Administració. Les promocions són a Manacor, Llucmajor, Vilafranca, Son Servera i Santa Maria i en total sumen, com ja s’ha mencionat, 117 habitatges. Concretament, els solars i projectes que estan dins el programa Cohabita i als que es podrà optar són:

  1. Una promoció de 42 habitatges al carrer Es Cos, núm. 53, de Son Servera.
  2. Una de 21 habitatges al carrer Es Molí Nou, núm 1, de Vilafranca de Bonany.
  3. Una de 11 habitatges al carrer de Lleó XIII, núm.15, Manacor.
  4. Una de 23 habitatges al carrer Grup Escolar, núm. 73, de Llucmajor.
  5. Una de 20 habitatges al carrer Balanguera, núm.17, de Santa Maria del Camí.

Per tant, les persones interessades hauran de constituir en cooperativa i fer front a un pagament inicial d’entre 15.000 i 20.000 euros, una mensualitat de 150 euros durant la construcció dels pisos, per un període de dos anys i després entre 420 i 570 euros mensuals durant la vigència del préstec (al voltant de 30 anys). Finalment a la tercera fase la quota es reduirà a una xifra entre 283 i 371 euros. Els requisits principals per accedir-hi són no superar el límit d’ingressos familiar de 48 mil euros anuals i no disposar d’habitatge en propietat.