El Govern no explica l’augment de casos de tuberculosi als animals

Fina Santiago (Grup MÉS) ho relaciona amb les retallades en salut animal


El Grup Parlamentari MÉS ha interpel·lat avui el conseller de Salut sobre l’increment de la detecció de tuberculosi als animals (bovins i ovins) als escorxadors. Increment que, tot i que no és alarmant, sí que és preocupant: s’ha passat de zero decomisos l’any 2009 a 6 decomisos bovins i 11 decomisos cabruns el primer semestre de 2014. El conseller no ha donat cap resposta satisfactòria.

La portaveu adjunta del Grup MÉS, Fina Santiago, valora positivament el fet que s’estigui detectant aquest problema als escorxadors del país, ja que això demostra que el sistema funciona. Ara bé, considera que la reducció de veterinaris i altres tècnics en salut animal, l’any 2012, està provocant un empitjorament de la salut animal. Fina Santiago explica: “Les barreres entre malalties animals i humanes no existeixen. L’axioma dels veterinaris higia pecoris, salus populi (la salut dels animals, la salut del poble) és absolutament real, ja que no invertir en salut animal afecta la salut humana”.

L’any 2012 es va desmantellar l’IBABSA i es varen acomiadar 31 tècnics, entre ells veterinaris i farmacèutics. El Grup MÉS demanarà un millor control de la salut animal, que s’ha de fer restablint l’estructura prèvia a aquestes retallades. Abans, un veterinari era responsable d’una zona, de la qual controlava tots els animals. La vacunació i l’extracció de sang hi estaven garantides. Ara sols ho està si el titular de la ramaderia o dels animals és membre de l’Associació de Defensa de la Salut Animal. Els altres són d’autoregulació.

Per altra banda, la Conselleria de Salut, a través de la Direcció General de Salut Pública i Consum, va aprovar la realització d’una investigació de metalls pesats presents als peixos a través d’una mostra de 60 exemplars. Els metalls que s’investigaven eren mercuri, plom i cadmi, per tal de conèixer el risc per intoxicació. Els animals escollits eren espècies locals no migratòries i de gran tamany: cap roig, anfós, xerna, rap, morena, congre, déntol, lluç i sirviola.

El Grup MÉS ha formulat preguntes en relació a aquesta qüestió, per tal de conèixer els resultats d’aquestes proves. El grup també ha demanat, entre altres qüestions, com explica el Govern l’augment de mercuri present al peix detectat el primer semestre de 2014. Lamentablement, el conseller no ha respost aquestes preguntes.