El Govern invertirà 1,3 milions d’euros en ajuts per modernitzar la indústria balear

El Govern posarà en marxa una convocatòria d’ajuts, per un import d’1,3 milions d’euros, destinada a promoure actuacions d’inversió per a la modernització de l’estructura productiva i tecnològica de l’activitat industrial.

Aquesta nova convocatòria d’ajuts, que coincideix amb l’aprovació de la Llei d’indústria de les Illes Balears, cerca revertir les dificultats que travessen algunes de les petites i mitjanes indústries, les quals han anat perdent pes en l’economia de les Illes, en bona part a conseqüència de la crisi econòmica.
Els ajuts estan dirigits a promoure la inversió en modernització tecnològica, la productivitat, la formació laboral especialitzada i un finançament adequat per al sector. Així mateix, les subvencions finançaran programes de modernització per aconseguir millorar la competitivitat de les indústries.
Concretament, es plantegen dos programes: un per adquirir actius fixos, maquinària i els seus accessoris i instal•lacions tècniques, i un altre per adquirir inversions immaterials associades al procés industrial, com per exemple el programari necessari per a la transformació digital d’una indústria o els serveis de disseny industrial.
Aquestes línies de subvenció estan dissenyades perquè les petites i mitjanes indústries puguin créixer en competitivitat, productivitat i innovació, i introdueixen noves eines per dotar el territori de capital productiu, desenvolupar les seves infraestructures industrials i promoure la inversió empresarial generadora d’ocupació. A la vegada, la convocatòria d’ajuts està condicionada a l’adquisició de maquinària nova, que contribueix a gestionar millor l’eficiència energètica i a modernitzar l’empresa.
880.000 euros d’ajuts per al foment de la contractació de col•lectius prioritaris
Per altra banda, també s’obrirà una convocatòria de 880.000 euros d’ajudes públiques per a sectors industrials emergents i tradicionals amb la finalitat de fomentar la contractació en condicions d’igualtat i de qualitat, adreçada a col•lectius d’atenció immediata —joves, aturats de llarga durada i persones més grans de 45 anys—; a més, també pretén impulsar la competitivitat i productivitat del teixit industrial de les Illes.
Aquesta mesura, que beneficiarà més de 150 persones, s’emmarca en el Pla d’Ocupació de Qualitat de les Illes Balears i, entre altres objectius, vol cobrir la manca de capital humà especialitzat en la indústria tradicional —bijuteria, calçat, moble i tèxtil, entre d’altres— i, especialment, en les empreses d’activitats industrials emergents, com la nàutica, la de les energies renovables i la de les TIC.
D’altra banda, aquesta iniciativa també ajudarà a crear noves oportunitats laborals de qualitat per a col•lectius prioritaris, amb incentius a les empreses per a la contractació indefinida i a temps complet.