EL GOVERN INVERTEIX MÉS DE 9 MILIONS PER RECUPERAR 220 km DE MARGES I PARET SECA

L’ajuda ja ha tingut gran èxit entre agricultors i ramaders, i el passat mes de gener s’havien registrat unes 2.500 sol·licituds d’ajuda.

A finals de 2015 es va llançar la primera convocatòria per a la recuperació i rehabilitació de marges per al nou Programa d’Ajudes de la Unió Europea, del Pla de Desenvolupament Rural 2014-2020, amb uns fons inicials de 6.500.000€ per a aquesta mesura. Atesa la gran demanda inicial, durant el 2017 es va ampliar fins a 8.000.000€, i ara al 2018 es tornarà a reforçar amb fons provinents de l’Impost de Turisme Sostenible amb un milió més fins arribar als 9 milions.

Les actuacions dutes a terme en recuperació de marges i paret seca o en tancaments i bardisses, representen múltiples beneficis per a la societat i pel sector primari. Contribueixen a millorar les condicions agronòmiques dels terrenys, la conservació del patrimoni natural i paisatgístic, a millorar la infiltració de l’aigua i evitar l’erosió del sòl dels terrenys amb pendent. És el cas de la finca de Mussupta de Baix ubicada a Sant Climent a l’illa de Menorca on dilluns passat el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal acompanyat pel director insular d’Agricultura i Pesca, Miquel Truyol presentaren aquesta línia d’inversions no productives vinculades a la realització de compromisos d’agroambient i clima.

Una línia d’ajudes de gran èxit

Segons Vicenç Vidal es tracta d’una de les línies que han tingut més èxit del Pla de Desenvolupament Rural i per tant “ha estat en termini de sol·licitud obert des de la seva aprovació, de forma que tots els beneficiaris han pogut accedir en qualsevol moment de l’any”.

Apunta també Vidal que va ser dissenyada per mòduls, a tant per metre de marge rehabilitat, de tal manera que el propi pagès pot fer la feina de recuperació o restauració de marges, sense factures a tercers, la qual cosa suposa una contribució directa a la seva renda i una simplificació molt gran en la tramitació administrativa".

Les concessions realitzades fins a finals de gener representen uns 122 km de marges i paret seca rehabilitats. S’espera que amb els fons del PDR i l’ampliació del pressupost duta a terme durant el 2018 es pugui arribar a la xifra de 220 Km de marges rehabilitats. A finals de gener de 2018 s’havien pagat 2.637.413 € i s’havien resolt concessions per valor de 5.032.370 €.

D’aquestes ajudes el 67% va a Mallorca, el 17% a Menorca i el 16% a Eivissa i Formentera.