El Govern inverteix 15.750.000 euros en la transformació i comercialització dels productes provinents del sector agrari

Aquesta quantitat pot generar una inversió potencial de fins a quasi 40 milions d’euros en el sector, fomentant així la producció, transformació i comercialització dels productes agrícoles de la nostra terra.


El Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) té en marxa les ajudes al sector agrari que permeten fomentar actuacions de disseny, producció i/o desenvolupament tecnològic de nous productes o processos agroalimentaris. A més a més, un altre objectiu és afavorir la cooperació entre petits agents de la cadena alimentària en la posada en marxa de processos innovadors en el sector.

La despesa pública total destinada a la indústria agroalimentària per al Pla de Desenvolupament Rural (2014-2020) és de 15.750.000€. Aquest import pot generar una inversió potencial de fins a quasi 40 milions d’euros en el sector primari. Aquestes ajudes van destinades a la millora i a la modernització en la transformació i la comercialització en la indústria agroalimentària com maquinària, naus industrials, etc. La intensitat de les ajudes és del 40% de la inversió.

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, acompanyat del director general d’Agricultura i Ramaderia, Mateu Ginard i el gerent del FOGAIBA, Guillem Rosselló han pogut visitar les instal·lacions de la Fàbrica de gelats i l’empresa Fet a Sóller, empreses que s’ha vist beneficiades per aquests tipus d’ajudes. En concret amb una nau industrial i amb la millora del cultiu de la taronja i en l’aprofitament dels subproductes.

Entre les actuacions subvencionables poden ser inversions materials o immaterials que es realitzin a les Illes Balears i afectin a la transformació, comercialització o desenvolupament de productes agrícoles , i que persegueixin algun dels següents objectius com els de millorar el rendiment, la competitivitat i el desenvolupament econòmic. Fomentar els productes de qualitat. Afavorir la innovació i el respecte al medi ambient, la seguretat laboral, la higiene, el benestar animal i millorar les ràtios de sostenibilitat social, econòmica i ambiental.

En aquesta legislatura ja hi ha hagut 6 convocatòries. Actualment hi ha una convocatòria oberta i ja s’han concedits 8.078.703 euros de 140 expedients resolts.