El Govern impulsa el reciclatge a les aules

Distribueix contenidors i material de suport per fomentar la recollida selectiva entre els infants i joves

La Direcció General d’Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus i Ecoembes ha dotat 816 centres educatius de Mallorca de 832 contenidors, 411 de paper i 421 d’envasos, amb l’objectiu de fomentar la recollida selectiva entre els alumnes.

La iniciativa s’emmarca en el Conveni que el Govern de les Illes Balears té signat amb Ecoembes, operador del sistema integrat de gestió dels envasos usats i residus d’envasos. Aquest Conveni té entre els objectius el foment i la promoció de la recuperació i del reciclatge per incrementar el grau d’eficàcia en la recollida selectiva dels envasos a les Illes Balears. A banda d’aquests contenidors, s’ha editat material específic que també es repartirà als centres d’ensenyament per promoure activitats i accions per al foment de la recollida selectiva entre els infants i joves.