El Govern i la UIB col·laboraran per aplicar indicadors de sostenibilitat turística i per estudiar les polítiques d’èxit en casos de territoris amb saturació turística

Els professors Carles Manera i Ivan Murray en dirigiran els equips investigadors


El Govern, a través de l’Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB), i la Universitat de les Illes Balears (UIB) col·laboraran per desenvolupar projectes de recerca que tenen com a objectiu millorar el coneixement sobre la realitat turística de les nostres illes per tal de fonamentar amb rigor científic les polítiques turístiques. En concret, dos projectes de recerca analitzaran els factors que provoquen problemes de saturació turística i els indicadors que incideixen en la sostenibilitat del model turístic.

D’una banda, posaran en marxa el projecte «Estudi de destinacions madures en el turisme de masses: comparació històrica i propostes d’acció», l’equip investigador del qual estarà dirigit pel professor Carles Manera. L’estudi, que agafarà les Illes Balears com a laboratori essencial de treball i tindrà en compte l’àrea mediterrània com a principal base, identificarà i analitzarà aquelles regions que hagin conegut processos de saturació en el turisme de masses i els factors comuns de les causes d’aquestes saturacions demogràfiques, espacials, ecològiques. El resultat consistirà en aportar les polítiques turístiques que, si ha procedit, s’han impulsat en aquestes regions amb problemes de saturació turística, i comparar-les amb les desplegades a Balears per proposar, sobre bases de rigor científic i de contrast geogràfic i econòmic, mesures específiques a desenvolupar (fiscals, territorials, de política econòmica general).

D’altra banda, cal destacar la posada en marxa d’una «Proposta completa d’indicadors de sostenibilitat del turisme a les Illes Balears». Aquest projecte serà desenvolupat per un equip investigador dirigit pel professor Ivan Murray. S’estudiarà la viabilitat de l’aplicació dels indicadors europeus de sosteniblitat turística (de l’European Tourism Indicator System de la Comissió Europea) al context de les Illes Balears, i a partir d’aquí s’elaboraran els indicadors clau dels quals hi hagi informació disponible. També s’aplicarà la metodologia EUROSTAT Economy-Wide Material Flow Accounts pel període 2005-2013, darrer any aquest en que hi ha tota la informació necessària disponible. A partir dels resultats obtinguts, es proposarà un disseny metodològic d’indicadors per zones turístiques i es formalitzarà un grup de treball d’indicadors de sostenibilitat amb membres de diferents àrees de l’administració pública amb l’objectiu de compartir informació, evitar duplicitats i cooperar en la sistematització dels indicadors de sostenibilitat del turisme a les Illes Balears.

Aquests estudis, entre d’altres, ajudaran a definir les polítiques turístiques del Govern, especialment per millorar el model turístic de les Illes Balears amb l’objectiu de fer-lo realment sostenible des dels punts de vista ambiental, econòmic i social.