El Govern fomenta la comercialització més directa dels productes locals

Avui s’ha presentat la línia d’ajudes a les cadenes curtes de comercialització amb 375.000 euros de l’Impost de Turisme Sostenible.


La vicepresidenta del Govern i consellera d’Innovació, Recerca i Turisme, Bel Busquets, i el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, han visitat Camp Mallorquí, un exemple de cadena curta de comercialització. El Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) ha tret una nova línia d’ajudes amb fons de l’impost de turisme sostenible de 375.000 € per fomentar la cooperació entre els agents de la cadena alimentària local i enfortir la promoció i venda de productes de les Illes Balears a través de canals propis o de cicle curt, accions que són garantia d’un preu just per als productors de les Illes Balears.

Es considera cadena de distribució curta aquella en què no hi ha més d’un intermediari entre el productor i el consumidor. Les cadenes curtes poden adoptar alguna de les modalitats següents: venda a les mateixes explotacions o l’adaptació d’un espai en alguna de les instal·lacions comercials. Hi ha previst que les accions subvencionables siguin aquelles que permetin crear i desenvolupar aquest cicle curt, com és el disseny de l’espai comercial, la inversió necessària per crear i desenvolupar la cadena curta, el disseny de la imatge corporativa, etc.

Durant la visita, la consellera de Turisme, Bel Busquets, ha explicat que aquest projecte inverteix al sector primari de les Illes part de les aportacions que fan els visitants amb l’impost de turisme sostenible i ha destacat la importància de projectes com aquest en la diversificació del sistema econòmic. A més, Busquets ha valorat que les ajudes cerquin "afavorir la innovació al sector per així fer-lo més competitiu i acostar-lo als consumidors".

Així, el conseller Vidal ha considerat que, en un context de competitivitat creixent, era necessari oferir un instrument per incentivar la innovació. Vidal ha destacat que “es tracta d’aconseguir millorar les rendes agràries dels nostres pagesos: acurçant les distàncies de la cadena alimentària hi guanyen els productors i els consumidors”. A més, Vidal ha afegit que “aquests fons permetran posar en marxa projectes de cooperació entre els diferents agents que conformen la cadena agroalimentària (agricultors, elaboradors, distribuïdors, comercialitzadors, etc.) i millorar la seva competitivitat”.