El Govern espanyol interposa un recurs d’inconstitucionalitat a la Llei d’avaluació d’impacte ambiental

Vicenç Vidal: “La decisió del Govern espanyol d’impugnar tres articles de la Llei d’avaluació d’impacte ambiental de les Illes Balears (AIA) és centralista i burocratitzant”

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, ha qualificat avui de “centralista i burocratitzant” la decisió del Govern espanyol d’impugnar tres articles de la Llei d’avaluació d’impacte ambiental de les Illes Balears (AIA). Vidal ha explicat que la Llei eximia determinats projectes d’avaluació ambiental si consistien a augmentar el nivell de protecció. El mateix Partit Popular, ha recordat el president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, Antoni Alorda, va esmenar la Llei per ampliar la llista d’excepcions durant la tramitació parlamentària “i ara ho impugna, mantenint un doble discurs diferent aquí i a Madrid”. Alorda també ha subratllat que per a l’Estat no es tracta d’un problema ambiental, sinó de sobirania. “Aquesta llista d’excepcions ja era a la Llei 11/2006 i s’havia aplicat sense cap entrebanc. L’Estat no reconeix les competències en medi ambient de les Illes Balears fixades en l’Estatut d’Autonomia”, ha afirmat Vidal.

El mes de desembre passat l’Estat va convidar les Illes Balears a conciliar la Llei aprovada el juliol de 2016 al Parlament, en vigor des de l’agost. En aquell moment el Govern espanyol volia impugnar també altres preceptes sobre els quals finalment s’ha arribat a acords interpretatius. Ara, el Govern mantén íntegre el text de la Llei i cercarà fórmules per modificar-la i recuperar les mesures ara impugnades davant el Tribunal Constitucional. Alorda, respecte a les mesures ara impugnades, ha remarcat que “han estat valorades positivament per les comunitats autònomes i pels tècnics del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, fins i tot en congressos i assemblees d’abast estatal. De fet, la no-subjecció a avaluació d’impacte ambiental de les modificacions menors dels plans finançats amb subvencions europees ha estat adoptada en l’Assemblea de les autoritats ambientals de tot l’Estat, amb la benedicció de la Comissió Europea. Ara, l’Estat torna enrere i obliga a una tramitació ambiental sense sentit”.

El conseller Vicenç Vidal, d’altra banda, ha avançat que “es presentarà el recurs una vegada que el Tribunal Constitucional hagi valorat la impugnació; mentrestant, es farà feina en l’àmbit polític perquè la nova Llei estatal d’avaluació d’impacte ambiental reculli les especificitats de les Illes Balears”.