El Govern del Canvi segueix invertint en educació contractant 300 auxiliars de conversa

Complint una de les principals promeses de MÉS per Mallorca, per al curs 2017/18 l’ensenyament de les Illes Balears disposarà de fins a 1,8 milions d’euros per a aquests recursos educatius

Com ha estat sempre durant aquesta legislatura, l’ensenyament és una prioritat per a MÉS per Mallorca i per al Govern del Canvi. La setmana passada, el Consell de Govern aprovà destinar gairebé 1,8 milions d’euros a contractar 300 auxiliars de conversa que permetran aprofundir al coneixement de llengües estrangeres als nins i nines del nostre país.

També cal destacar que el Govern del Canvi, com ja va fer l’any passat, supleix la baixada d’inversió en aquest tipus de recursos que per darrerament du a terme el govern espanyol.

Els auxiliars de conversa tenen per finalitat potenciar la competència comunicativa en llengua estrangera, mitjançant la provisió d’auxiliars nadius als centres educatius sostinguts amb fons públics.

Aquests col·laboradors lingüístics contribueixen a afavorir i millorar l’aprenentatge dels aspectes comunicatius de la llengua estrangera. Estaran repartits entre els centres de Primària, els concertats i els instituts, així com a les escoles oficials d’idiomes, els centres integrats de Formació Professional i els centres d’educació de persones adultes.

La majoria són d’anglès (269), mentre que 21 són d’alemany i 10 de francès. Una novetat en relació a cursos anteriors ha estat poder assignar auxiliars de conversa d’alemany i francès a tots els centres que n’han sol·licitats. En el cas de l’anglès s’ha cobert un 91% de les peticions realitzades.

Els auxiliars de conversa reben una ajuda mensual de 700 euros en concepte d’allotjament i manutenció a canvi de la seva participació en el programa i fan 12 hores d’activitats setmanals