El Govern de les Illes Balears i la Generalitat Valenciana signen l’Acord de Consolat de Mar per impulsar un canvi en el model de finançament

Les Illes Balears i el País Valencià faran front comú per garantir un model just i transparent que acabi amb la discriminació històrica dels dos territoris


El Govern de les Illes Balears i el Consell de la Generalitat Valenciana han celebrat aquest dilluns una cimera a Palma per tractar temes d’interès comú, com ara el sistema de finançament autonòmic, el tema de les prospeccions petrolieres o la reciprocitat dels mitjans audiovisuals públics, entre d’altres.

Els representants d’ambdós executius s’han compromès a fer esforços per canviar l’actual model de finançament d’ambdues comunitats i garantir un model just i transparent que acabi amb la discriminació històrica que han patit els dos territoris, de manera que hi hagi una dotació econòmica adequada per als serveis públics.

Ambdues institucions han instat, mitjançant la signatura de l’Acord de Consolat de Mar, el trencament amb l’actual statu quo respecte de l’actual sistema de finançament autonòmic que manté l’Estat amb les comunitats autònomes i la redacció d’un nou model que garanteixi l’arribada de recursos suficients i necessaris a les comunitats autònomes.

Després de la signatura de l’acord, que es revisarà en sis mesos, es programaran diverses comissions de treball en què experts i representants de les dues comunitats autònomes tractaran les actuacions necessàries per impulsar les actuacions definides al manifest.

Acord de Consolat de Mar

Les Illes Balears i el País Valencià han acordat que el nou sistema de finançament es desenvolupi a partir de l’increment de l’autonomia fiscal, la correcció dels desequilibris verticals entre els diferents nivells d’administració, la garantia d’equitat horitzontal entre comunitats autònomes i la transparència del model de finançament.

L’acord signat assenyala que “ambdós executius autonòmics han pogut constatar que en un moment de transformació, de profund canvi polític i social, de reivindicació per part de la ciutadania de la política com una eina per transformar la societat en una societat més justa i cohesionada”.

El manifest també estableix que ambues comunitats instaran l’Estat a contribuir al reequilibri de l’infrafinançament històric patit per ambdues comunitats mitjançant mecanismes com el de la condonació de part del deute que el País Valencià i les Illes Balears mantenen amb l’Estat. També s’estableix que es promouran accions comunes entre ambdues comunitats i les societats civils respectives per estudiar, promoure, conscienciar i influir sobre la necessitat i la urgència de la promulgació d’un nou sistema de finançament de les comunitats autònomes.

En el terreny cultural, s’ha acordat que “és necessari posar els recursos públics que permetin una normalització i difusió de l’ús de la llengua comuna. És en aquest context que també és essencial treballar conjuntament per a l’establiment d’un espai comunicatiu compartit on sigui possible la reciprocitat de les emissions dels canals públics que emeten en la llengua que ens és pròpia”.

En el camp mediambiental s’instarà el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme del Govern de l’Estat i la Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea a la denegació de les sol·licituds de prospeccions petrolieres en curs i la suspensió immediata de qualsevol mena d’actuacions encaminades a realitzar prospeccions en aigües del Mediterrani. L’acord signat també estableix demanar la declaració com a Zona Especialment Protegida d’Importància per la Mediterrània (ZEPIM) del Conveni de Barcelona. Es tracta d’una proposta relativa al corredor migratori de cetacis de l’àrea marina localitzada entre les costes de les Illes Balears, Catalunya i el País Valencià.

La declaració signada entre les dues comunitats diu que “les diverses iniciatives per realitzar prospeccions petrolieres provoquen una enorme i justificada inquietud en la societat de les Illes i valenciana, per la incidència devastadora que podrien tenir sobre el medi ambient i la seva economia. Es per això que manifestam el suport per part del Govern balear i la Generalitat Valenciana a les iniciatives de la societat civil i de les institucions públiques per aturar els processos per autoritzar les prospeccions”.

El manifest també preveu instar de nou al Govern espanyol a accelerar el procés per tal que el Corredor Mediterrani pugui ser al més aviat possible una eina fonamental per al creixement, la millora de la competitivitat i de la productivitat de l’arc mediterrani. En aquest marc, s’estableix la necessitat que les Illes Balears comptin amb una millora clara de la connectivitat entre illes i amb la península a curt termini per no seguir patint una clara situació de desavantatge tant per a les empreses com per a les famílies.

Per últim, ambdós governs treballaran per millorar la competitivitat de la indústria turística en un marc de major sostenibilitat, qualitat i l’allargament de la temporada turística.