El Govern de Cort comença a caminar

Aquesta setmana s’ha aprovat l’estructura orgànica de les àrees de govern i s’han nomenat els primers càrrecs

Després de la constitució del consistori municipal, els regidors ja han pres possessió de les seves responsabilitats davant les regidories. A més, aquesta setmana s’han celebrat dues Juntes de Govern per tal de donar forma a l’estructura orgànica del nou executiu municipal i el nomenament d’alguns d’aquests llocs de feina.

Concretament, aquest dimecres s’ha aprovat l’estructura orgànica dels càrrecs corresponents a les regidories del nou executiu municipal. En total es tracta de 24 persones, entre coordinadors/es d’àrea i directors/es generals, que seran els encarregats de dur a terme tota l’acció de govern dins les diferents regidories.

A aquests càrrecs se sumen els 18 assessors que prestaran servei als districtes, a l’Àrea de Seguretat Ciutadana i als grups polítics municipals, un organigrama acordat per tots els grups polítics que integren el consistori. En concret, hi haurà un assessor per cada districte –Llevant, Nord, Ponent, Centre-Platja de Palma (inclou Sant Jordi)–, a més d’un assessor per a Seguretat Ciutadana.

Els grups municipals del PSIB, Som Palma i PP tindran un coordinador i dos secretaris cadascun i els grups municipals de Més per Palma i Ciutadans comptaran amb un coordinador i un secretari.

Aquesta estructura de 18 assessors i 24 alts càrrecs suposa 8 persones més que durant l’anterior legislatura. Les raons que expliquen aquest increment són les següents:

  • El nou executiu municipal ha duit a terme una reestructuració de les àrees de govern per ajustar-les als nous objectius de transformar la Ciutat. Per tant, els càrrecs també han sofert variacions i en alguns casos s’han dividit en dues o tres àrees. A més, actualment hi ha dos grups municipals més, i per tant dos assessors més.
  • El govern municipal considera imprescindible que determinades àrees estiguin reforçades amb persones de gran vàlua professional, de forma coherent amb les prioritats d’aquest executiu. És el cas de la Regidoria de Benestar i Drets Socials, la de Seguretat Ciutadana i la d’Habitatge. En aquest sentit, cal destacar, a més, que el nombre de alts càrrecs existents durant la legislatura anterior convertia en inoperants moltes àrees bàsiques (per exemple, Benestar Social).
  • Les persones nomenades per a formar part d’aquest nou govern municipal són càrrecs directius, gent amb una trajectòria professional de primer nivell per dur endavant una tasca de govern eficaç.
  • Proposam una relació de personal directiu ajustat a les necessitats i competències d’un ajuntament com el de Palma. Un relació de llocs de feina que, de fet, podrà patir modificacions en els propers dies ja que alguns d’aquests alts càrrecs són funcionaris de la casa.

Finalment, apuntar que tots els càrrecs de Cort són nomenats per consens i amb transversalitat. I els criteris que regeixen la feina de tots els membres del nou equip de govern municipal són els de màxima exigència i màxima dedicació.

Afegim que dilluns ens produirà una altra Junta de Govern en la qual s’aprovaran la resta de nomenaments i vos n’informarem diumenge vespre, també a través d’un butlletí informatiu com el present.

Consulteu els documents mencionats anteriorment:

Organigrama Municipal
Nomenament dels primers càrrecs

I els currículums dels nomenaments de l’Àrea de Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge digne, arquitectes de prestigi a urbanisme amb un model de ciutat compartit amb el projecte de MÉS:

Joan Riera Jaume, Gerent Coordinador General d’Urbanisme
Biel Horrach Estarellas, Subgerent Director General d’Urbanisme
Edu Montes Cano, Director General d’Habitatge

I el currículum del nomenament de l’Àrea de Benestar i Drets Socials, treballador de l’àmbit social de l’Ajuntament de Palma amb molta experiència i que comparteix el projecte social de MÉS per Palma:

Xisco Bellés i Ribot, Coordinador General de Benestar i Drets Socials