El Govern amaga durant quatre mesos les dades de facturació de la farmàcia de Bauzá

El conseller Sansaloni contesta a la diputada Fina Santiago que el president va facturar 886.510 euros el 2013, un 78% més que la mitjana de facturació de les farmàcies de Balears, que va ser de 499.400 euros


Avui el conseller de Salut, Martí Sansaloni, ha contestat una pregunta oral en el plenari del Parlament formulada per la portaveu adjunta del Grup Parlamentari MÉS, Fina Santiago, sobre la facturació de la farmàcia del president Bauzá a l’IB-Salut durant l’any 2013. Aquesta farmàcia va facturar al servei públic de salut un total de 886.510 euros al llarg de l’any passat. La mitjana de facturació de les farmàcies de Balears durant el 2013 va ser de 499.400 euros. L’apotecaria del president va facturar al Govern que presideix un 78% més que la mitjana

La diputada apunta que l’any 2004 el president Bauzá, que en aquell moment era regidor d’urbanisme a Marratxí, va facilitar la construcció d’una residència per a persones majors amb dependència, consumidores habituals de medicaments, a uns 500 metres de la seva farmàcia. Ho va fer tot i ser necessària la modificació de puntual de les normes subsidiàries proposant un canvi de modificació d’equipament docent d’us públic perquè passessin a equipament assistencial d’ús i domini públic.

El Grup MÉS sempre ha valorat que el Sr. Bauzá era conscient de que la ubicació de la residència beneficiava la seva farmàcia, “estam davant un ús de l’acció política en benefici personal”, diu Santiago.

La residència va començar a funcionar l’any 2007 i va estar en ple rendiment l’any 2009. A partir d’aquell any es va produir un increment en la facturació a pensionistes.

La baixada de l’any 2013 es deguda al copagament dels pensionistes, ja que el nombre d’envasos es semblant a l’any anterior (de 32.706 l’any 2012 a 32.291 l’any 2013).

Des de setembre de 2012 els pensionistes paguen una part del preu del medicament. El que factura les farmàcies a IB-Salut és un 60%, quan abans ho feien el 100% perquè els pensionistes no havien d’abonar res.

Quatre mesos amagant les dades de la farmàcia de Bauzá

D’altra banda, Santiago lamenta que hagi d’utilitzar una pregunta a plenari, de les dues que té el grup parlamentari, per conèixer la resposta a una pregunta que va formular el passat 16 de gener, i que el Govern no volia contestar quan tenia obligació de fer-ho. Segons estipula l’article 15 del Reglament del Parlament, el Govern té 20 dies per contestar a les preguntes que formulin els diputats.

Mentre el Govern contestava a preguntes sobre el que facturen les altres farmàcies del municipi de Marratxí, es negava a contestar el que facturava la del Sr. Bauzá, també ubicada a Marratxí.

Fina Santiago afirma: “el PP, que és tan escrupolós per defensar el Reglament a l’hora de reclamar les 10 preguntes que li pertoquen en plenari, obvia totalment la normativa quan ha de complir amb els terminis de contestar a les preguntes”.

Documents adjunts