El Govern accepta introduir indicadors de qualitat segons la categoria dels establiments en el nou Reglament Turístic

El diputat David Abril ha aconseguit el compromís del Govern per tal que es contemplin les ràtios de treballadors/res a l’hosteleria segons la seva categoria. L’objectiu és tenir “indicadors real del nivell d’ocupació en aquest sector en cada moment”

El Conseller de Turisme i Esports Jaime Martínez s’ha compromès avui migdia en la Comissió de Turisme del Parlament a estudiar la proposta del grup MÉS d’incloure com a indicador de qualitat turística la ràtio de treballadores i treballadors del sector en funció de la categoria. Un indicador que s’incorporaria al Reglament de la Llei del Turisme que la Conselleria està elaborant en aquests moments.

La proposta del diputat Abril respon a la queixa del grup MÉS que les xifres grandiloqüents que maneja la Conselleria, replicant les de la Federació Hotelera, sobre les reformes i la seva repercussió en termes d’ocupació laboral, “unes xifres que contrasten amb una realitat on la gent que fa feina a l’hoteleria cada vegada té pitjors condicions de feina i més càrrega horària”. En opinió del diputat ecosobiranista, “no es poden vendre dades positives sense contrastar-les damunt la realitat”.

El Conseller ha reconegut que la Conselleria no té mitjans per verificar que quan es fa una reforma i un hotel augmenta de categoria, aquest establiment contracti més gent, i que les xifres que ofereix el Govern són projeccions “en base a estudis”.

Si realment el nou Reglament de Turisme inclou aquest indicador plantejat per MÉS, será una bona notícia, ja que els inspectors de turisme tindran competències per vigilar que les ràtios de treballadors i treballadores al sector hoteler s’ajustin a estàndards de qualitat, en funció de la categoria dels establiments.

Segons Abril, fan falta més mesures com aquesta (si és que el Govern efectivament l’acaba incorporant al reglament), “perquè el turisme serveixi a un objectiu de prosperitat compartida i els rècords de turistes deixin enrere un altre rècord nefast: el dels nivells històrics de pobresa i desigualtat”.