El Departament de Bel Busquets destina 500.000 euros a ajudes extraordinàries al sector cultural

El Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell que dirigeix Bel Busquets destinarà mig milió d’euros a ajudes extraordinàries que tenen per objectiu ajudar el sector a pal·liar els efectes negatius de la crisi del COVID-19. La vicepresidenta primera ha anunciat que es farà una única convocatòria extraordinària d’ajuda immediata per a empreses i autònoms dels sectors en què el departament té competències i, amb el mateix objectiu d’ajudar al sector, s’allargaran els terminis d’algunes convocatòries i s’incorporan bestretes a totes les convocatòries d’enguany.

"La nostra intenció és evitar tant com es pugui una crisi a les empreses i les conseqüències socials i per a la resta de l’economia que això tendria. En moments com aquests, les institucions públiques hi hem de ser", ha assegurat Busquets. Busquets també ha explicat que s’incorporaran bestretes amb la concessió a totes les convocatòries de subvencions del departament amb l’objectiu d’injectar liquiditat a les empreses com més aviat millor, “ja que volem contribuir a pal·liar els efectes negatius de la manca d’ingressos durant aquestes setmanes en què s’han tancat equipaments culturals i s’han suspès les funcions”.

El Departament treballa en tota una altra sèrie de partides per pal·liar la crisi al sector. Entitats com el Teatre Principal, la Fundació Mallorca Literària o la Biblioteca de Cultura Artesana també han destinat partides a la difusió d’obres d’arxiu o a l’accés a continguts on-line, entre d’altres. A més, pel que fa al Catàleg d’Activitats Culturals (CACIM), Busquets ha avançat que s’ampliarà el termini per a programar activitats amb la convocatòria de subvencions 2019-2020, en funció de la durada de l’estat d’alarma.

Paral·lelament a la preparació d’aquesta convocatòria extraordinària d’ajuda immediata i dels canvis a les previstes, l’equip del departament continua fent feina per resoldre les justificacions pendents de les convocatòries d’enguany que ja s’han tancat a fi de poder fer els pagaments de forma àgil.