El decret i el servei de vigilància de la posidònia, protagonistes en el Congrés Internacional del MedPan

Les Illes Balears, capital internacional per uns dies de la protecció dels espais marins.


Mallorca ha estat l’escenari escollit per celebrar una de les cites europees més importants per a la conservació dels espais marins protegits. Durant tres dies es reuneixen més d’un centenar d’experts amb l’objectiu de sumar esforços en la gestió de la Xarxa Natura 2000 on tractaran el paper de les àrees marines protegides per assegurar un futur sostenible per als recursos marins i la pesca artesanal a la Mediterrània.

A primera hora d’aquest matí, el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca Vicenç Vidal ha inaugurat el congrés internacional on ha dit que, “és un orgull acollir a tots els presents que treballen en temes de conservació d’àrees marines protegides i xarxa natura”. A més, Vidal ha volgut posar en valor tota la feina feta en aquesta legislatura envers la posidònia, “un pilar fonamental que cal protegir per garantir el futur de la nostra biodiversitat marina”.

En aquest encontre hi conflueixen participants de dues reunions diferents, d’una banda MedPan, la xarxa de gestors d’Àrees Marines Protegides de la Mediterrània (AMP), organitzat amb la col·laboració del Govern de les Illes Balears, la Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat, el Parc Nacional de Cabrera, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació d’Espanya, l’Autoritat de Parcs Nacionals i la Fundació Biodiversitat, i per una altra banda, un taller regional d’intercanvi d’experiències sobre el tema de la gestió de la pesca a petita escala, titulat: "Desafiaments de la Mediterrània per a les àrees marines protegides i la pesca artesanal". En aquest sentit el conseller Vidal ha volgut agrair l’esforç dels organitzadors per fer coincidir els dos esdeveniments, amb les dificultats d’organització que suposa, tant pel que es possibilita l’intercanvi d’experiències i el contacte entre gestors d’àrees protegides marines com pel fet d’estendre la imatge de la nostra comunitat i de la feina feta en protecció i conservació dels espais marins.

Per la seva banda, el director general d’Espais Naturals i Biodiversitat, Miquel Mir ha explicat tot el procés i la importància en ser la primera comunitat autònoma que desenvolupa una legislació específica per a la protecció de la posidònia oceànica.

Cal recordar que les Illes Balears és la comunitat autònoma que posseeix major superfície de praderies de Posidònia oceànica de l’Estat, concretament un 50% del total inventariat. A més, al voltant del 75% d’aquests es troben dins àrees incloses en la Xarxa Natura 2000. Les praderies situades entre l’illa d’Eivissa i Formentera van ser declarades Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO el 1999. Tots aquests fets suposen una especial responsabilitat de la Comunitat Autònoma pel que fa a la seva conservació.

No existien precedents en aquest tipus de regulació, de manera que la Comunitat de les Illes Balears ha estat pionera en abordar aquest complex però necessari repte. Després d’un llarg procés de redacció en el qual s’ha fet especial èmfasi en la participació pública, el decret va ser finalment aprovat el 28 de juliol d’enguany. Tenim ara vigent una normativa que ens orienta tant a les administracions com als usuaris en les forma de poder conservar alhora que gaudir de les nostres aigües i costes oferint un horitzó de sostenibilitat per al futur. Aquest decret, del que posteriorment es farà una presentació detallada, suposa un exemple i un model a seguir per altres CCAA de l’estat espanyol i per a la resta de la Mediterrània.

Durant els estius de 2017 i 2018 el Govern ha realitzat una campanya de vigilància i sensibilització per als usuaris d’embarcacions que freqüenten les zones amb les praderies de posidònia que han suposat que desenes de milers de navegants hagin estat informats sobre la necessitat de conservar i respectar aquestes zones mitjançant un procediment adequat de fondeig de les embarcacions. La campanya, de la qual també es va a informar detalladament en aquesta jornada, procedir quan es visiten aquestes àrees.