Lluís Apesteguia, serà el nou president de la Comissió de la Diada

La sala de comissions del Consell de Mallorca ha estat avui l’escenari d’una nova edició de la Comissió per a l’estudi, debat i millora de la Diada de Mallorca. Aquest grup de treball té dues funcions clares: millorar-ne el format i elegir-ne la data.

El president Ensenyat ha anunciat la seva intenció de delegar la presidència de la Comissió encarregada d’estudiar i debatre el model i la data de la Diada de Mallorca en el conseller electe del grup MÉS, Lluís Apesteguia.

La feina prèvia de la comissió –abans presidida per Antoni Amengual, conseller electe d’El PI- ja posa en evidència que hi ha dues opcions majoritàries dins el grup d’experts consultats: el 31 de desembre i el 12 de setembre.

El futur president hi ha assegurat que treballarà amb la idea de cercar una integració i de tenir en compte tots els punts de vista. "Com a membre de MÉS la meva opció clara és el 31 de desembre, i com a president de la Comissió la meva aspiració és aconseguir el màxim consens possible. Hem de treure els símbols de país del debat partidista, i caldrà la generositat i la imaginació de tothom" ha explicat Apesteguia, qui no consideraria acceptable que la Diada vagi canviant de data cada quatre anys depenent de les majories circumstancials existents en el Consell.

"Tots els membres de la Comissió estam d’acord en què cal millorar el format de la celebració. Farem que la gent participi i ens faci arribar propostes per tal d’aconseguir que la Diada sigui sentida i serveixi per allò que ha de servir: perquè la ciutadania de Mallorca es cohesioni s’autoreconegui com a poble", ha explicat Apesteguia.

El ja virtual president ja ha anunciat que, d’acord amb les peticions de tots els grups, demanarà un informe jurídic sobre la possibilitat de traspassar als consells un dels dies festius que té assignats la comunitat autònoma. De la mateixa manera ha manifestat que vol concloure la tasca de la Comissió i elevar una proposta al Ple el mes de desembre.