El conseller de Medi Ambient reconeix que s’ha de protegir Son Bosc

El grup parlamentari registrarà aquest dilluns una Proposició No de Llei per instar al Govern a aportar la seguretat jurídica necessària a Son Bosc després que Biel Company hagi reconegut oficialment el valor de les recomanacions del conveni Ramsar

El diputat de PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, Antoni Alorda, s’ha traslladat a Son Bosc avui migdia junt amb el regidor de Muro d’Entesa per Mallorca, Jaume Payeras, per tal de tornar a posar l’accent damunt la protecció del Parc Natural de S’Albufera. Alorda ha recordat que la ZEPA, que el govern anterior va aprovar el març d’aquest any, blinda la possibilitat de construir un cap de golf a Son Bosc. Amb tot, el diputat ha reconegut que encara és necessari que s’executin totes les recomanacions del conveni Ramsar de novembre de 2010.  

Alorda ha anunciat que el
grup parlamentari presentarà aquest dilluns al Parlament de les Illes una Proposició No de Llei per tal d’instar al Govern a assumir totes les recomanacions de Ramsar. En aquest sentit, el diputat Antoni Alorda ha fet pública una resposta escrita de l’actual conseller de Medi Ambient, Biel Company, on reconeix el valor de les recomanacions del conveni Ramsar i es compromet a prendre-les en consideració. 

Cal recordar que aquest tractat internacional, al qual hi ha adherits 160 estats, entre ells, l’espanyol, va emetre el passat novembre de 2010 un informe sobre la zona humida del Parc de S’Albufera. Un document on hi consten fins a dotze recomanacions que posen en evidència la necessitat d’aplicar una sèrie de mesures per protegir definitivament la zona humida. (A continuació les podeu consultar en un document adjunt) 

En aquest sentit, l’anterior govern de progrés, de la mà del conseller de Medi
Ambient, Biel Vicens, ja va actuar en conseqüència i va culminar la declaració de ZEPA (reconeixement d’àmbit europeu) de la fina de Son Bosc i va tramitar l’ampliació del PRON de S’Albufera. Ara, el nou conseller reconeix que valora “enormement el contingut d’aquesta missió” i anuncia que “es prendran en consideració totes i cada una de les recomanacions que es fan en aquest document”. 

En conseqüència, el grup parlamentari PSM-IV-ExM i Més per Menorca confia que el conseller compleixi la seva paraula, sigui coherent i actuï amb responsabilitat institucional per tal de finalitzar el procés per tal de garantir la seguretat jurídica i administrativa del Parc Natural. És a dir, donar compliment, entre d’altres mesures, a la derogació immediata de la llei 9/2010 de declaració d’interès autonòmic la construcció del camp de
golf de Son Bosc. 

Alorda considera que no fer-ho suposaria fer un “ridícul internacional de primer ordre”, ja que ignorar una protecció europea com és la ZEPA i un informe d’un organisme reconegut mundialment en qüestions mediambientals posaria al Govern en un escenari internacional de ridícul absurd. 

Per la seva banda, el regidor de Muro d’Entesa per Mallorca, Jaume Payeras, ha incidit en el valor mediambiental i paisatgística del Parc Natural, i com aquest entorn natural atrau cada any més de 100.000 visitants, un factor desestacionalitzador a tenir en compte i potenciar, i que s’ampliaria amb la inclusió de la zona de Son Bosc al Parc Natural. Payeras ha reconegut que també el grup municipal presentarà una iniciativa a l’Ajuntament de Muro per tal de pressionar al Govern perquè executi les recomanacions de Ramsar.

Documents adjunts