El Consell recupera els premis Mallorca com a eina per fer país

El Consell de Mallorca ha tornat a convocar aquests premis. Es tratca d’un acte de naturalitat amb la llengua catalana

Era una promesa de MÉS en matèria cultural i avui s’ha complit. El desig de canvi expressat en les eleccions autonòmiques ha transformat una promesa electoral en una realitat a la institució insular: els Premis Mallorca ja són novament uns guardons literaris de prestigi.

El certamen retorna amb la vocació de vertebrar un país cohesionat a partir d’una llengua comuna i pròpia. Això xoca amb la política de enfrontament vers la llengua de la passada legislatura. El suport dels poders públics a la creació és una condició indispensable per disposar d’una oferta cultural viva i atractiva. La política cultural s’ha de basar en el reconeixement i foment de la cultura catalana dins la diversitat que caracteritza la nostra societat i en una concepció dinàmica i oberta de la cultura com a valor bàsic de convivència.

"L’eliminació dels Premis Mallorca durant la passada legislatura va ser un exemple més de la fòbia del Partir Popular cap a la nostra llengua. La cultura és un dret de la ciutadania i un deure dels poders públics. Les persones i els col•lectius han de tenir dret a crear en la pròpia llengua i difondre la seva creació en un clima de llibertat i creativitat”, ha explicat la portaveu de MÉS per Mallorca al Consell, Mercè Bujosa.

Per la seva banda, el conseller de MÉS Lluís Apesteguia ha destacat que "no és possible fer de la cultura un element clau de vertebració social i d’identitat sense promoure les tradicions i sense incorporar-hi les manifestacions més pròpies de la modernitat, que han de ser elements estratègics per fer de la nostra cultura, i de la llengua catalana, aquest element d’enriquiment personal i col•lectiu en el món del segle XXI".