El Consell dóna suport als artesans de l’illa

El Consell ha obert una convocatòria de subvencions destinades a artesans amb l’objectiu de fomentar la competitivitat i de promoure la comercialització dels productes.

La dotació total de la subvenció és de 174.000 euros, 3.000 euros més que la convocatòria de l’any passat. Aquesta quantitat es divideix en dues parts; per una banda, es destinaran 70.000 euros per organitzar activitats de foment de l’artesania com fires i mercats, i també per formació professional i per difondre els oficis artesans. Els 104.000 euros restants seran per millorar els tallers.

Les persones beneficiàries d’aquestes ajudes poden ser empreses, comunitats de béns o autònoms que es dediquin a l’artesania i que puguin acreditar el document de qualificació artesanal o, en el cas dels treballadors o autònoms, la carta d’artesà o la carta de mestre artesà. En qualsevol cas, si s’han sol·licitat aquests distintius però esperen resposta de l’administració, el document administratiu «pendent visita» també és vàlid per sol·licitar la subvenció. També la podran demanar les associacions del sector i els treballadors assalariats.