El Consell de Mallorca valora positivament el primer any de govern

El president del Consell, Miquel Ensenyat, considera que al llarg del primer any de legislatura de govern al Consell de Mallorca, la institució ha reforçat la seva projecció social, el projecte d’una illa sostenible i s’està consolidant com una administració forta i propera al ciutadà

L’augment de les dotacions pressupostàries per al més desfavorits i per a molts municipis de l’illa, campanyes de participació ciutadana com Repensem Mallorca, l’elaboració de plans d’igualtat i contra la violència masclista, la lluita contra la pobresa i la despesa triplicada en les ajudes d’urgent i greu necessitat són, entre d’altres, algunes de les fites assolides pel Consell de Mallorca al llarg d’aquest primer any.

Segons el president Miquel Ensenyat, "ha estat un any molt intens. Vàrem assumir el repte de gestionar una institució qüestionada, desprestigiada, paralitzada i inactiva per convertir-la en una administració útil, àgil, oberta, transparent i al servei dels ciutadans.", afirma.

Els pactes a les institucions sempre requereixen un major esforç de consens "puc dir que tenim un equip de govern sòlid i plural", afirma el president Ensenyat. "Nosaltres tenim clar que funcionem perfectament amb diàleg, pluralitat i cohesió", diu el màxim dirigent de la institució. Ensenyat afegeix que "la voluntat del Consell de ser una administració forta i útil per poder incidir en el model econòmic i social de Mallorca a favor dels interessos de la majoria de la població", i ha destacat la presència a fires internacionals turístiques o la millora financera amb mesures que han estalviat 2.3 milions d’euros, així com mesures a l’àmbit medi ambiental o de suport de la nostra cultura i la nostra llengua