El Consell de Mallorca assumeix les competències de Joventut

La institució insular serà l’encarregada de dur a terme les polítiques de joventut de l’illa, tal com fan els altres consells insulars

Avui ha tingut lloc el ple per fer efectiu el traspàs de competències del govern al Consell de Mallorca. A partir d’ara, el consell de Mallorca tindrà un nou àmbit competencial per donar resposta a les necessitades del jovent de Mallorca. Es tracta d’una àrea que ja gestionen els diferents consells.

Des de MÉS creim que és important que la gestió de les polítiques de joventut estigui en mans de les institucions insulars, ja que són les idonies per assumir la coordinació dels serveis municipals que afecten l’àrea de joventut i de lleure. Això és important, ja que, com ha explicat el Director Insular de Joventut, Àlex Segura, "donam una resposta global a les necessitats dels joves, i a més donam aquesta resposta des d’un àmbit de proximitat, com correspon a un Consell insular".

En aquest sentit el president de la institució, Miquel Ensenyat ha volgut remarcar que "amb aquestes noves competències de joventut complim l’Estatut d’Autonomia i desenvolupem la llei que assigna les competències en matèria de joventut als Consells insulars". Ensenyat també ha afegit que aquesta transferència permet aproximar les polítiques de joventut a la realitat de les persones joves assolint així una millor eficiència dels recursos".

Entre els reptes que té ara mateix per davant el Consell de Mallorca, destaca l’assistència des dels punts de vista jurídic, econòmic, formatiu i tècnic en matèria de joventut i lleure als municipis, especialment els de menor capacitat econòmica i de gestió. Un altre repte serà el de fomentar i donar suport als consells insulars de la Joventut i al teixit associatiu juvenil insular com a forma prioritària de fomentar la participació del jovent, i establir programes i accions que facilitin l’autonomia personal del jovent i promoguin hàbits de vida saludables i actituds responsables, solidàries i de respecte a la diversitat.

"Encara tenim per davant molt de reptes; un d’ells és, per exemple, elaborar, aprovar i, si n’és el cas, modificar el Pla insular de joventut, mitjançant un procediment que garanteixi la participació del Consell de la Joventut de les Illes Balears, dels consells de la joventut del seu àmbit territorial, de les associacions juvenils i dels mateixos joves de l’illa en general", ha explicat Segura.
Al ple extraordinari d’avui hi eren present la presidenta del Consell de la Joventut de les Illes Baleres, Aina Maria Dolç.