El Consell aprova una ajuda de 16.000 euros per a l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana

La subvenció és per impulsar activitats de foment a la creació literària en català i el seu consum

Durant el Ple d’avui s’ha aprovat una subvenció per a l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, amb un import de 16.000 euros. L’ajuda és per dur a terme una sèrie d’activitats que fomenten la creació i el consum de cultura en català; com són els premis literaris Cavall Verd, l’activitat Espai Reverb, l’edició de Notícia Bibliogràfica dels escriptors de les Illes i el recital literari Festival Poèsart de’Artà de vi i poesia.

El Consell de Mallorca va començar a concedir aquesta subvenció l’any 2006 i la va mantenir fins al 2010. L’any 2011 es va deixar de concedir per motius de restricció pressupostària i el 2017 es va tornar a concedir perquè compleix amb les finalitats que ha de fomentar aquesta institució: donar suport a la dinamització de la creació literària en català i de la cultura i també a les entitats i associacions que les promouen.

"En el cas de l’AELC s’ha de destacar que és l’única associació amb implantació a Mallorca que representa escriptors en llengua catalana i que compta amb més de 1.460 socis, 140 dels quals de Mallorca. A més, l’AELC és una associació amb més de quaranta anys d’història, que té un gran prestigi arreu del territori de parla catalana i un fort arrelament a Mallorca; de fet, es va fundar a l’illa el 30 d’octubre de 1977 i entre els seus socis fundadors hi ha l’escriptor Antoni Serra. Al llarg dels anys, ha estat presidida també per autors mallorquins com Josep Maria Llompart i Antònia Vicens", ha explicat la Directora Insular de Política Lingüística, Aina Sastre.

Des de 1977 l’AELC ha tingut una gran activitat a l’illa i hi organitza nombroses activitats (tallers, xerrades, cursos, premis...) amb l’objectiu de fomentar la creació literària en català. A part, l’AELC té una àmplia capacitat de convocatòria arreu i el 2017 va organitzar 68 activitats en total, tant en el territori de parla catalana com d’abast internacional.

No obstant això, la tasca d’aquesta associació no es limita a l’organització d’activitats, sinó que també té una trajectòria mantinguda per la defensa del català, especialment en la promoció de la literatura en aquesta llengua i per donar suport als autors que hi escriuen; s’ocupa d’informar-los sobre els seus drets i dóna suport jurídic als seus associats, i difon la seva obra tant a Mallorca com fora de l’illa, especialment a la resta del territori de parla catalana, on també hi té seus.