El Consell aprova la primera cartera de serveis de l’IMAS

Amb aquesta nova eina es donarà resposta a les prestacions del sistema públic dels serveis socials de l’illa, amb un major reconeixement dels drets de la ciutadania en l’àmbit social. Es tracta de la primera institució insular de les illes que la posa en funcionament

El ple del Consell de Mallorca ha aprovat la cartea de Serveis de l’Institut Mallorquí de Serveis Socials. Es tracta d’un recull sistematitzat i operatiu de les prestacions que ofereix el sistema públic als ciutadans amb situació de necessitat social.

Aquesta cartera defineix els diferents tipus de prestacions, com les tècniques o econòmiques. També la població a la qual va adreçada com les persones amb discapacitat física, persones en risc d’exclusió social o majors de 65 anys, entre altres perfils. També marca el tipus de professional necessari i les ràtios de treballadors.

"L’aprovació definitiva de la Cartera de serveis socials de Mallorca era una de les prioritats de l’actual equip, i així figura en els acords pel canvi i en el programa de MÉS. Un cop aprovada la del Govern aquesta havia de ser complementada amb les respectives carteres dels consells insulars. Per tant, es tracta d’un avenç important", ha explicat la consellera de MÉS i Presidenta de l’IMAS, Margalida Puigserver.

La Consellera també ha volgut afegir que no ha estat tasca fàcil. "Vull aprofitar per agrair a tot l’equip de tècnics de l’IMAS que han col•laborat activament en l’elaboració de cada una de les fitxes tècniques i a tot el servei jurídic que fins al darrer moment ens ha donat suport", ha explicat Puigserver.

El nou document s’ha elaborat de manera consensuada amb totes les entitats del tercer sector i amb el Consell Assessor de l’IMAS, a la vegada que va ser informada a la Conferència Sectorial de Serveis Socials del Govern. En paraules de Puigserver, "D’aquesta manera el Consell de Mallorca serà el primer govern insular en publicar-la, tindrà una vigència quadriennal però permet modificacions substancials a mesura que s’hi vulgui anar afegint nous serveis".

Ara es desenvoluparan els reglaments de cada una de les àrees per definir més acuradament cadascun dels serveis. La cartera permetrà també obrir el camí cap a la concertació social, un repte enfocat principalment dels serveis residencials de l’àrea de Menors i Família i dels serveis per a Persones amb discapacitat.

Margalida Puigserver també ha assenyalat que “aquest document aprovat avui per unanimitat recull una setantena de serveis que ofereix l’IMAS a la ciutadania de Mallorca, un 65% dels quals són garantits”. La consellera ha finalitzat recordant que la cartera insular tendrà una vigència de quatre anys i que permetrà desenvolupar els reglaments de cada una de les àrees de l’IMAS.