Noves infraestructures de compostatge i recollida orgànica a tota l’illa, novetats del Pla de Residus

El ple d’avui ha aprovat el nou pla de residus de l’illa, que juntament amb la llei de residus del govern marcaran el camí cap a una Mallorca més verda i sostenible

Entre els objectius i reptes més importants del Pla, i que també suposa una gran novetat, està el fet d’afrontar la separació de matèria orgànica, implantant la recollida a tota Mallorca en dos anys i planificant noves infraestructures de compostatge per poder assumir-la.

"El nou Pla de Residus, juntament amb la Llei de Residus del Govern (pionera en molts d’aspectes) marquen el camí cap a una Mallorca més verda, més sostenible i més neta. Amb la pressió humana que suporta aquesta terra durant una part de l’any només amb lleis i plans valents, que apostin per una reducció radical dels residus, avançarem cap a la sostenibilitat", ha explicat el conseller de MÉS a la institució, Pere Fuster.

També es potencia el servei de les deixalleries i de les estacions de transferència per tal de facilitar l’establiment d’una xarxa d’instal·lacions per a la reutilització i les recollides selectives minimitzant els impactes vinculats al transport i tractament. En el cas de les deixalleries, el pla preveu que totes disposin d’un espai per la preparació per a la reutilització. És a dir, que quan els residus arribin es triïn aquells que es puguin reparar per donar-los un segon ús i es tractin en cura.

Per poder dur a terme tots aquests objectius s’ha plantejat un seguit de millores a les instal•lacions de tractament. Per una banda, es planifiquen noves i descentralitzades de Son Reus, per fer compost de matèria orgànica i d’altres pel compost de llots. I per altra banda, es milloraran i s’ampliaran les estacions de transferència

"En resum, des de Més per Mallorca aplaudim aquest Pla, per les seves mesures ambicioses i valentes, i ara només esperem que la seva aplicació es pugui dur a terme de la manera més efectiva possible", ha explicat Pere Fuster.