El Consell: amb els municipis i amb la gent

En aquesta crisi no podem deixar ningú enrere. Ho entén tothom i hi està d’acord la majoria de la societat però són les institucions públiques que hem de fer-ho possible. En aquesta crisi del coronavirus s’ha vist, i ho hem de reivindicar, com les nostres institucions d’autogovern (ajuntaments, Consell i Govern) han estat a la primera línia per gestionar i pal·liar els efectes sobre les persones de la covid-19.

Ho hem de reivindicar per dues coses. En primer lloc perquè cal dir que aquesta crisi hauria estat molt pitjor sense el sector públic i això ha de ser una lliçó que hem d’aprendre per reforçar-lo i no debilitar-lo. I en segon lloc, perquè les nostres institucions d’autogovern s’han mostrat útils a la vista dels ciutadans i això és una bona notícia davant altres mostres no tan positives, com per exemple la Unió Europea.

En aquest sentit, vull posar el focus sobre la feina feta per la institució de la qual som vicepresidenta primera, el Consell de Mallorca. Aquesta setmana s’ha fet públic que es destinaran 2,6 milions d’euros per a reforçar els serveis socials dels ajuntaments. D’aquests, són 2 milions procedents de fons propis del Consell i 800.000 euros que pertoquen a la nostra institució del fons de contingència estatal. També s’hi han d’afegir els 800.000 euros que corresponen als municipis pel fons de contingència transferits a través del Govern de les Illes Balears. Una quantitat que suma una injecció de 3,6 milions per cobrir les necessitats bàsiques. Ens hauria agradat que fos més i seguirem essent reivindicatius per aconseguir un finançament just de les Illes Balears per part de l’estat espanyol. Tanmateix, per la nostra part no quedarà i posam aquesta quantitat a disposició dels serveis socials municipals.

Aquesta és la nostra manera d’entendre la política i de convertir els lemes en fets concrets i que de veres ningú quedi enrere. Es tracta que els recursos arribin a qui els necessiten. En la situació d’excepcionalitat sanitària, econòmica i social que vivim aquesta és una prioritat per al Consell de Mallorca.

L’ajuda del Consell de Mallorca es concretarà amb la possibilitat d’adquirir aliments per part de les famílies que tenguin minvada la capacitat econòmica, d’aconseguir roba per aquelles persones que tenguin dificultat de fer-ho o per proporcionar una llar als ciutadans en aquesta situació de confinament. Aquestes mesures, però, no només estan pensades perquè funcionin durant l’estat d’alarma sinó que tenen la voluntat de contribuir a la reconstrucció social i econòmica de Mallorca. Una reconstrucció en la qual les institucions d’autogovern haurem de tenir un paper destacat per l’impacte que té la crisi sobre el turisme, els llocs de feina i el benestar social.

Els 2,6 milions d’euros que destina el Consell als serveis socials dels ajuntaments són també una mostra del caràcter municipalista de la nostra institució. Aquesta línia d’ajuda respon a les reunions que hem tengut aquests dies amb els batles dels municipis de Mallorca juntament amb la presidenta i la vicepresidenta segona. Així donam solució a una part de les reivindicacions que ens havien fet els representants dels ajuntaments.

Uns ajuntaments que mereixen tot el nostre suport perquè varen ser de les primeres administracions a prendre mesures i moltes vegades assumeixen competències que no els pertoquen perquè els ciutadans i les ciutadanes no en surtin perjudicats. Uns ajuntaments que ens tenen al seu costat per reclamar la flexibilització total de la regla de despesa i la derogació de la maleïda Llei Montoro. La notícia que el govern espanyol permet emprar un 20% del superàvit dels ajuntaments, com ha dit el nostre coordinador Antoni Noguera, és una indecència. En aquesta situació que vivim s’hauria de poder emprar el 100%. Els recursos propis pagats amb els impostos dels ciutadans s’han de poder mobilitzar cap on es necessitin en aquesta crisi sense precedents que vivim.

Només així podem respondre amb garanties a la dedicació dels treballadors del Consell de Mallorca, de l’IMAS i dels serveis socials dels ajuntaments. Un personal que just pel fet de treballar amb els grups més febles de la nostra societat ja mereixen sempre el reconeixement però en aquesta situació l’admiració que els tenim augmenta. Per això és imprescindible que cada institució pugui disposar dels recursos propis.

D’aquesta manera, feim realitat el compromís del Consell amb els municipis i amb la gent perquè la reconstrucció social de Mallorca no deixi ningú enrere.