Educadors ambientals per informar sobre la recollida de trastos i el bon ús dels contenidors

Neus Truyol: "El sistema de recollida de trastos el milloram contínuament però està donant bon resultats i ha vengut per quedar-se com s’ha fet a les principals ciutats espanyoles”

La nova Ordenança de residus i neteja incrementarà de forma notable les sancions pels incompliments. Les lleus passen de 30-300€ a 100-900€


La presidenta d’Emaya, Neus Truyol ha presentat el balanç dels primers 7 mesos de funcionament del servei de recollida de trastos. "Es tracta d’un sistema que ha vengut per quedar-se i que entre totes estam reduint el tant per cent d’incivisme i així ho demostren les xifres", ha assegurat Truyol. Els números són contundents, enfront del 35% de residus voluminosos que recollia de forma programada l’anterior sistema, ara es recull el 75%. L’anterior sistema domiciliari no era sostenible i s’ha abandonat també a les principals ciutats i capitals espanyoles.

També s’ha constatat un importantíssim increment de la producció de residus voluminosos, que el mes de juny ha estat d’un 20% en relació al juny del 2015. Per aquest motiu i per millorar el servei que s’ofereix a la ciutadania, EMAYA ha presentat avui les millores que s’introdueixen al servei. "Per aconseguir una Palma Neta necessitam la participació de tots i totes les ciutadanes i per això volem conscienciar a tothom. Portarem l’educació a peu de carrer amb 8 educadors mediambientals que recorreran els barris i pobles de Palma", ha detallat la presidenta. Les millores també són de tipus tècnics (major dotació de recursos, especialment vehicles), intensificació de les campanyes de comunicació i la modificació de l’Ordenança municipal per incrementar la quantia de les sancions i adaptar-la a la normativa estatal de residus. Així mateix es segueix amb el servei d’inspecció i vigilància que en sis mesos ha aixecat 141 actes per infraccions.

Millores del servei per corregir problemes i potenciar els comportaments cívics

Després de set mesos de funcionament del servei, s’ha considerat oportú introduir algunes millores en el funcionament mitjançant la dotació de recursos, intensificant la comunicació i l’educació ambiental de la ciutadania així com incrementant l’activitat dels controladors ambientals. Tot amb l’objectiu de reduir l’increment de la quantitat de residus voluminosos i les males pràctiques.

La setmana passada s’incorporaren 3 vehicles nous que aporten una sèrie d’avantatges:

- Són de gas, redueixen renous, emissions contaminats i consum de combustible.
- La caixa del camió té una capacitat mitjana-alta, a la vegada que poden circular gairebé per tots els carrers. Milloren per tant l’eficàcia de la recollida.
- Són més robustos, amb menys problemes de desgast i manteniment.
- Fins ara s’utilitzaven cada vespre un màxim de 7 vehicles i ara es podran utilitzar fins a 9, en funció de les característiques de la trama urbana (més o menys carrers estrets especialment).
- El servei de vespre es va iniciar amb 18/21 persones i ara està dotat amb 25 operaris.
- S’incorpora un vehicle satèl·lit per fer més eficient la recollida, reduint els viatges dels camions més petits fins a les instal·lacions de Mac Insular, gestor final de residus voluminosos y de construcció i demolició.
- Increment de la dotació de recursos per al repàs per reduir les hores que els trastos dipositats fora de dia i hora romanen al carrer.
- A final d’any es disposarà de vehicles nous per a la retirada dels residus que desborden els contenidors, un problema que també es vol combatre.

Continua la campanya de sensibilització:

- Campanya de falques de ràdio: des de finals de juny fins a mitjans de juliol s’ha realitzat una nova campanya de falques de ràdios sobre la recollida de trastos i els punts verds.
- Xarxes socials: s’ha intensificat la presència a les xarxes socials amb noves imatges i informació diferenciada per a cada dia de recollida.
- Informació a les entitats ciutadanes: s’ha remès informació a totes les entitats ciutadanes (més de 600) amb informació detallada i petició de col·laboració per tenir una ciutat més neta.
- Contactes amb barriades, com és el cas de les reunions mantingudes a les barriades de la Soledat, Son Gotleu i Pere Garau, per abordar de forma específica les problemàtiques concretes d’aquestes zones.
- Senyalització als contenidors: s’estan preparant cartells informatiu per posar als contenidors.
- Punts conflictius: s’han senyalitzat diversos punts conflictius informant dels dies de recollida.
- Canvis al web: s’ha actualitzat la informació al web i s’ha incrementat la seva difusió i consulta.
- La novetat és que l’educació arriba a peu de carrer amb 8 educadors que a partir de la setmana del 18 de juliol i de moment fins dia 30 de setembre, 8 educadors ambientals treballaran als carrers de Palma per informar els ciutadans sobre el servei de recollida de trastos, així com d’altres qüestions relacionades amb la recollida dels residus (separació per fraccions, horaris de dipòsits dels materials, punts verds...).

Increment de la vigilància, amb especial èmfasi als trastos i la modificació de l’ordenança:

- Controladors: s’incrementarà l’actuació dels controladors ambientals en relació a les males pràctiques en l’ús del servei de trastos, especialment als "punts conflictius" que es detectin.
- Policia Local: igualment es sol·licita la implicació de la Policia Local perquè incrementi la vigilància i la interposició de sancions sobre les infraccions a l’Ordenança de residus i neteja.
- Canvis a Ordenança Municipal de Residus i Neteja: des de principi d’any una comissió tècnica de l’Àrea d’Ecologia, Agricultura i Benestar Animal i d’EMAYA treballa per modificar aquesta ordenança, que s’espera que estigui aprovada a final d’any. Pel que fa a les sancions relacionades amb aquest servei, es preveu l’adaptació a la llei estatal de residus (des de 2011 s’hauria d’haver adaptat l’ordenança a aquesta normativa, fet que no s’ha produït), que estableix sancions més elevades. Les sancions lleus passarien de 30-300 € a 100-900€, les greus de 300-900 a 900-45.000€ i les molt greus de 900 €- passarien a ser de 45.000 a 1.750.000 €. Com fins ara, les multes fins a 300 € es podran commutar per hores de formació o altres accions com hores de treball per a la comunitat.