David Abril: “farem aportacions al Pla d’Ocupació, cal un canvi de polítiques”

El Grup MÉS considera que els 91.498 aturats registrats i la taxa de pobresa del 28,2% exigeixen “posar la lluita contra l’atur, la precarietat i la pobresa en el centre de les polítiques públiques”


El Grup Parlamentari MÉS considera que les darreres dades d’atur registrat demostra que cal un canvi de polítiques públiques d’ocupació. El diputat David Abril recorda que “des del Grup MÉS ja vàrem avisar que l’hivern seria molt fred”, i lamenta que el mes de desembre comenci amb 91.498 persones registrades en el SOIB com a desocupades.

Abril especifica: “tot i que és cert que l’atur interanual baixa lleugerament, no és menys cert que aquesta davallada és provocada per l’emigració, sobretot per l’emigració juvenil”. El diputat afirma que “amb un atur que tendeix a ser estructural, i amb moltes persones que fa més de dos anys que no troben feina, la realitat és que gent es desapunta de les oficines del SOIB perquè no té cap esperança que els serveis públics d’ocupació els ajudin a trobar feina”.

Front a aquesta situació, i “ara que ve el fred social i laboral, allò necessari és un canvi de polítiques: no podem esperar asseguts que el mercat ho arregli, que és el que fa el Govern del PP”. David Abril avança: “des del Grup MÉS farem aportacions importants al Pla d’Ocupació, que esperam que impliqui un canvi de polítiques. El Govern s’ha de fer càrrec que una part molt important de la població no té feina, i això exigeix destinar-hi els màxims esforços”.

D’altra banda, des del Grup MÉS recorden que la taxa de pobresa a les Illes Balears és d’un 28,2%. “El PP es nega a reconèixer que gairebé un de cada 3 ciutadans estan en risc de caure en la pobresa, i que el país s’empobreix: això implicaria reconèixer el fracàs del seu diagnòstic i de la seva política”, afirma Abril.

El diputat conclou: “la lluita contra l’atur, la pobresa i la precarietat, tres elements entrellaçats i nefasts per a la ciutadania, han d’estar al centre de les polítiques públiques”.