El Consell duplica el pressupost de cultura pels ajuntaments mitjançant el catàleg d’Activitats Culturals

El Catàleg d’Activitats Culturals del Consell de Mallorca començarà a caminar amb 136 nous projectes de 43 companyies.

Aquesta és l’oferta inicial amb què comptaran els ajuntaments de l’illa per programar activitats entre fins al 30 de juny de 2018. D’aquesta manera disposaran del doble de pressupost que fins ara, ja que els dos circuits culturals de la institució insular estan dotats amb 700.000 euros.

Els ajuntaments tindran, llavors, quinze dies per presentar la sol·licitud de subvenció i accedir així a un pressupost de 8.000 euros per a municipis fins a 3.000 habitants per programar espectacles; de 12.000 euros per a municipis fins a 6.000 habitants; de 15.000 euros per a municipis de fins a 10.000 habitants; de 20.000 euros per a municipis fins a 20.000 habitants i de 22.000 euros per a municipis de fins a 60.000 habitants. De la quantia de subvenció que els sigui atorgada rebran, a més, una bestreta del 50% per facilitar la liquiditat dels consistoris per evitar que el fet de no tenir doblers no sigui una raó per no poder programar activitats culturals.

"La idea és la creació d’un espai web obert tot l’any per aglutinar les propostes culturals de creadors en diferents àmbits. Volem dotar als ajuntaments de contingut cultural amb aquesta aposta que és clarament municipalista. Això millorarà l’oferta cultural", ha explicat el president del Consell, Miquel Ensenyat.